O spoločnosti

VUJE je už 43 rokov rešpektovanou spoločnosťou v oblastiky energetiky.

Viac ako

výskum

Spoločnosť počas viac ako 43-ročnej úspešnej existencie prešla zo zamestnaneckej na akcionársku štruktúru pozostávajúcu zo slovenských investorov a rozšírila svoje výskumné aktivity o inžinierske, projektové, technické, školiace a konzultačné činnosti.

Viac ako

jadro

Najväčším aktívom a produktívnym kapitálom VUJE sú zamestnanci, ich vzdelanie, vedomosti a skúsenosti. Významnou devízou sú okrem kvality aj výnimočnosť riešení a služieb a odlišnosť od iných. Skúsenosti vo výskume a vývoji zaručujú náskok pred ostatnými.

Na trhu sme už 43 rokov

Neustále napredujeme

Myslíme inovatívne

Staviame na skúsenostiach

O spoločnosti

Predstavujeme sa ako líder na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizujeme projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Naša spoločnosť je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Vstupujeme do piatej dekády poskytovania služieb a dlhodobé skúsenosti nás predurčujú, aby sme prinášali inovatívne riešenia.

Matej Korec, generálny riaditeľ

Predstavenstvo spoločnosti

Matej Korec

Člen predstavenstva

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a medzinárodný manažment na Univerzite v Oxforde. Do spoločnosti nastúpil ako finančný špecialista, od roku 2008 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a naďalej buduje spoločnosť s cieľom presadenia sa na medzinárodnej úrovni.

Alexander Kšiňan

Podpredseda predstavenstva

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval vo vrcholových riadiacich pozíciách v energetike, riadil a koordinoval výstavbu elektrických sietí, pôsobil v Škandinávii, na Islande a v Grónsku. Od roku 2016 je riaditeľom divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy a riaditeľom VUJE NORGE v Nórsku.

Adrian Kovalyk

Člen predstavenstva

Absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a Dánskej Technickej Univerzite v Lyngby. Do spoločnosti nastúpil v roku 2004 ako konštruktér diaľkovo ovládaných manipulátorov. Od roku 2008 viedol projekty na Ukrajine a v Rusku. Divíziu diagnostiky jadrovoenergetických zariadení riadi od roku 2017.

Rudolf Hronkovič

Člen predstavenstva

Vyštudoval Moskovský energetický inštitút v odbore kybernetika energetických systémov. Do spoločnosti nastúpil v roku 1992, viedol oddelenie prevádzkových režimov, manažoval spúšťanie jadrových elektrární Mochovce 1, 2 a Temelín 1, 2. Koordinuje činnosti pre dostavbu JE Mochovce 3, 4.

 • Zoltán Harsányi

  - predseda predstavenstva

 • Matej Korec

  - generálny riaditeľ, útvar generálneho riaditeľa

 • Branislav Hatala

  - riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja

 • Adrian Kovalyk

  - riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení

 • Peter Uhlík

  - riaditeľ divízie inžinierskych služieb a realizácie

 • Peter Drobný

  - riaditeľ divízie - školiace a výcvikové stredisko personálu JZ

 • Marián Štubňa

  - riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie jadrovoenergetických zariadení a spracovania RAO

 • Oto Schultz, ml.

  - riaditeľ divízie informačných technológií

 • Ingrid Krajčovičová

  - riaditeľka útvaru pre ekonomiku a financie

 • Alexander Kšiňan

  - riaditeľ divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy

 • Rastislav Lančarič

  - riaditeľ útvaru koordinácie projektov

 • Pavel Ševera

  - riaditeľ divízie pre prípravu výstavby nových jadrových zdrojov