O nás

Predstavujeme sa ako líder na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizujeme projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Naša spoločnosť je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Vstupujeme do piatej dekády poskytovania služieb a dlhodobé skúsenosti nás predurčujú, aby sme prinášali inovatívne riešenia. VUJE, a. s., je jednou z mála firiem, ktoré zostali kapitálovo v rukách slovenských investorov a má dlhodobo stabilnú pozíciu v silnej konkurencii veľkých svetových hráčov. Matej Korec, generálny riaditeľ

Viac než VÝSKUM

Spoločnosť počas viac ako 40-ročnej úspešnej existencie prešla zo zamestnaneckej na akcionársku štruktúru pozostávajúcu zo slovenských investorov a transformovala sa z výskumnej na inžiniersku organizáciu realizujúcu projektové a technické činnosti.

Viac než JADRO

Najväčším aktívom a produktívnym kapitálom VUJE sú zamestnanci, ich vzdelanie, vedomosti a skúsenosti. Významnou devízou sú okrem kvality aj výnimočnosť riešení a služieb a odlišnosť od iných. Skúsenosti vo výskume a vývoji zaručujú náskok pred ostatnými.

 • HISTÓRIA

 • PRESTÍŽ

 • ODBORNOSŤ

HISTORICKÁ
MÚDROSŤ

Na trhu sme už 40 rokov

MLADÍCKA
DYNAMIKA

Kreujeme budúcnosť 40+

Členovia predstavenstva

Matej Korec

člen predstavenstva

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a medzinárodný manažment na Univerzite v Oxforde. Do spoločnosti nastúpil ako finančný špecialista, od roku 2008 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a naďalej buduje spoločnosť s cieľom presadenia sa na medzinárodnej úrovni. Je členom predstavenstva VUJE, a. s.


"Neexistuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy."

Peter Líška

podpredseda predstavenstva

Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave so špecializáciou jadrové a energetické tepelné stroje. V spoločnosti VUJE, a. s., pracuje od jej založenia v roku 1977 ako výskumný pracovník, neskôr ako vedúci oddelenia teplotechniky a termohydrauliky, riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti a je podpredseda predstavenstva.


"Len ten, kto robí svoju prácu s vášňou, ju robí naozaj dobre."

Alexander Kšiňan

člen predstavenstva

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval vo vrcholových riadiacich pozíciách v energetike, riadil a koordinoval výstavbu elektrických sietí, pôsobil v Škandinávii, Islande a Grónsku. Od 2016 je riaditeľom divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy, členom predstavenstva a riaditeľom VUJE NORGE v Nórsku.


"Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý."

Rudolf Hronkovič

člen predstavenstva

Vyštudoval Moskovský energetický inštitút v odbore kybernetika energetických systémov. Do spoločnosti nastúpil v roku 1992, viedol oddelenie prevádzkových režimov. Manažoval spúšťanie jadrových elektrární Mochovce 1, 2 a Temelín 1, 2. Koordinuje činnosti pre dostavbu Mochovce 3, 4 a je členom predstavenstva VUJE, a. s.


"Vymaň sa sám z duševného otroctva, nikto, len my sami môžeme oslobodiť svoje mysle."

» Riadiaci tím

VUJE je podľa odborného zamerania rozčlenené na 11 divízií.

 • Zoltán Harsányi – predseda predstavenstva
 • Matej Korec – generálny riaditeľ
 • Branislav Hatala – poverený vedením divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja
 • Adrian Kovalyk – riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení
 • Peter Uhlík – riaditeľ divízie inžinierskych služieb a realizácie
 • Ruben Vidlička – riaditeľ školiaceho a výcvikového strediska personálu JZ
 • Marián Štubňa – riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie jadrovo-energetických zariadení a spracovania rádioaktívnych odpadov
 • Oto Schultz ml. – riaditeľ divízie informačných technológií
 • Zoltán Harsányi – riaditeľ divízie koordinácie projektov
 • Ingrid Krajčovičová – riaditeľka divízie pre ekonomiku
 • Alexander Kšiňan – riaditeľ divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy
 • Pavel Ševera – riaditeľ divízie pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov