VUJE, a.s.

Osobný formulár

Ak máte záujem o prácu vo VUJE, a.s., vyplňte prosím Osobný formulár. Po jeho odoslaní budete automaticky zaradení medzi záujemcov o prácu u nás.

 

Osobné údaje

Meno:

Priezvisko:

Titul:

Adresa a kontakt

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

Štát:

E-mail:

Vzdelanie

Stredoškolské

Obdobie štúdia (rok):
od     do  

Zameranie:

Názov školy:

Odbor:

 
Vysokoškolské


Obdobie štúdia (rok):
od     do  

(1)
Zameranie:

Názov školy:

Odbor:

Téma diplomovej práce:


 
 

Ďalšie vzdelanie/absolvované kurzy
(nadstavbové vzdelanie, doktorandské, rekvalifikačné, odborné kurzy apod.)

Názov:

Detaily:

Jazykové znalosti

Jazyk:

Úroveň:

Počítačové znalosti

Aplikácia Používateľ Úroveň

Iné schopnosti/znalosti

Detaily:

Pracovné skúsenosti

(1)

Posledný zamestnávateľ:

Pracovná pozícia:

Náplň práce:

Obdobie:
od         do   

Hlásili ste sa na pozíciu vo VUJE v minulosti?       Áno:   Nie:

 

Mám záujem o:      

                             

 

Prečo by ste chceli pracovať vo VUJE?

 

Poznámky:

 

Súhlas so spracovaním údajov:
V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava na spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré som uviedol v tomto formulári za účelom získania zamestnania vo VUJE, a.s.

Súhlasím       Áno:   Nie:

 

           

zavřít
detail