VUJE, a.s.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

(1) Budovanie, riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy

Vstup SR do EÚ zvyšuje nároky, kladené na kvalitu a úroveň spoľahlivej dodávky elektrickej energie odberateľom.VUJE zabezpečuje v spolupráci s prevádzkovateľom nezávislú analýzu spoľahlivosti dodávky elektrickej energie ES SR.


(2) Certifikáty a akreditácie

Výročná správa VUJE, a.s., 2014 (formát PDF 2,17 MB)Výročná správa VUJE, a.s., 2013 (formát PDF 1,1 MB) Výročná správa VUJE, a.s., 2012 (formát PDF 1,5 MB) Výročná správa VUJE, a.s., 2011 (formát PDF 1,2 MB) Výročná správa VUJE, a.


(3) Čo získate

spoľahlivého a zodpovedného, promptného a flexibilného partnera, komplexný rozsah služieb od stavebných činností až po dodávky technológií, ponuku riešení výskumno-vývojových a investičných ...


(4) Diagnostika, prevádzkové skúšky a kvalifikácia zariadení

VUJE navrhuje, vyvíja a dodáva špecifické metódy a jednoúčelové zariadenia pre potreby prevádzkovateľov energetických zariadení a poskytuje servis v oblasti kontroly integrity materiálov, diagnostiky strojných zariadení, posudzuje degradáciu materiálov apod.


(5) E-kniha Jadrová energia a energetika

Vznik slovenskej verzie popularizačnej multimediálnej publikácie o jadrovej energii a jej bezplatnú distribúciu podporila spoločnosť VUJE, a.s. „Jadrová energia a energetika” je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie.


(6) Energia a naše poslanie

Window Media Video: kap1_sk.wmv [19 MB] Stiahnutie off-line verzie (pre stiahnutie off-line videa kliknite na súbor (kap1_sk.


(7) FAQ

Čím všetkým sa vlastne VUJE zaoberá? Ako stručne vyjadril v jednom rozhovore bývalý generálny riaditeľ Ján Korec „jednoducho povedané všetkým, čo súvisí s jadrovými elektrárňami, či už v etape ich výstavby, spúšťania, prevádzky alebo likvidácie.


(8) Informačné technológie

VUJE aplikuje moderné smery a trendy informatiky vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Integrované informačné systémy VUJE navrhuje, rieši a implementuje komplexné integrované informačné systémy zamerané ...


(9) Jadrová bezpečnosť

VUJE pomocou najmodernejších výpočtových programov vykonáva termo-hydraulické analýzy procesov a havárií JE, pravdepodobnostné hodnotenia bezpečnosti a neutrónovo-fyzikálne výpočty aktívnej zóny, analyzuje nadprojektové havárie a havárie s poškodením aktívnej zóny.


1 , 2 , 3 , 4 , 5 |
zavřít
detail