VUJE, a.s.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

(11) Klasická energetika a obnoviteľné zdroje energie

VUJE navrhuje využitie obnoviteľných zdrojov energie a ich uplatnenia v regionálnych resp. mestských aglomeráciách, v rôznych závodoch a firmách, kde majú tieto zdroje ekologické a ekonomické opodstatnenie.


(12) Kontakt

Sekretariát seminára:Ing. Dagmar HaršányováVUJE, a.s.Okružná 5918 64 Trnavatel: +421 (0) 33 599 1747fax: +421 (0) 33 599 1704e-mail: harsanyova@vuje.sk Platby: Mária Sivákovátel: +421 (0) 33 599 1246fax: +421 (0) 33 599 1178e-mail: sivakovam@vuje.


(13) Kontakt

VUJE, a.s. Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika T +421 33 599 1111F +421 33 599 1200E vuje@vuje.sk GPS: 48° 23' 04" N, 17° 35' 48" E


(14) Kontakt

VUJE, a.s. Certifikačný orgán certifikujúci produkty Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika   Vedúci certifikačného orgánu: Ing. Monika Lukášová T +421 33 599 1124 E monika.lukasova@vuje.sk, miroslav.


(15) Kvalita, životné prostredie a bezpečnosťa ochrana zdravia pri práci

Integrovaný systém manažérstva a akreditácia VUJE, a.s., má vybudovaný integrovaný systém manažérstva pozostávajúci zo zložiek: systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém ...


(16) Ľudské zdroje

Ak hovoríme o úspechoch, ktoré v minulosti firma dosiahla, treba povedať, že sa nerodia náhodne. Stoja za nimi naši zamestnanci, preto na ich výber, rast a ďalšie vzdelávanie kladieme veľký dôraz. Prvoradou úlohou personálnej politiky je vytvárať pre svojich zamestnancov čo najvýhodnejšie pracovné podmienky a podporovať ich spolupatričnosť so značkou VUJE a posilniť ich spoluzodpovednosť za dianie vo firme.


(17) Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) riešenie výskumných projektov financovaných MAAE, riešenie medzinárodných projektov podporovaných MAAE dodávkami technických prostriedkov, získavanie podpory národných projektov v rámci koordinovaného výskumného programu MAAE, organizovanie medzinárodných kurzov v oblasti jadrovej energetiky financovaných MAAE.


(18) Motto

Základom života na našej zemi je energia a zdroje, ktoré sú túto schopné pre nás dodať. Jednou zo základných podmienok udržania a rozvoja našich ekonomík a civilizácie vôbec je dostatok elektrickej energie, ktorá je vyrobená bezpečne s minimalizáciou dopadu na životné prostredie.


(19) Nadácia Jána Korca

Window Media Video: kap5_sk.wmv [15 MB] Stiahnutie off-line verzie (pre stiahnutie off-line videa kliknite na súbor (kap5_sk.


(20) Naše služby

Window Media Video: kap4_sk.wmv [46 MB] Stiahnutie off-line verzie (pre stiahnutie off-line videa kliknite na súbor (kap4_sk.


| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 |
zavřít
detail