VUJE, a.s.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

(21) O nás

Súčasný rozsah činností VUJE je široký a zahŕňa všetky aktivity spojené s prípravou, implementáciou, prevádzkou a vyraďovaním energetických zariadení. Samozrejme, kvalifikácia personálu VUJE korešponduje s vysoko špecializovanými činnosťami firmy a viac ako 50% z celkového počtu zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie.


(22) Ocenenia

2015MŠVVaŠ SR „Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj“ (formát PDF 136 kB) Čestné uznanie Unikát roka 2015 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Simulátor ...


(23) Odkazy

Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí Slovenské elektrárne, a.s. (SE, a.s.) Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.


(24) Organizačná štruktúra

0100 Útvar generálneho riaditeľa 0200 Divízia jadrovej bezpečnosti 0300 Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení 0400 Divízia prípravy prevádzky JE 0500 Divízia ...


(26) Prečo pracovať vo VUJE?

Naša firma ponúka príležitosť pre tých, ktorý majú záujem prispieť k nášmu úspechu a zároveň získať jedinečnú skúsenosť v profesionálnej oblasti.


(27) Priemyselná bezpečnosť

VUJE je od roku 2005 držiteľom bezpečnostného certifikátu Národného bezpečnostného úradu SR.


(28) Prihláška

Postup prihlásenia:1. vyplniť a odoslať prihlášku (tlačidlo Odoslať).2. po spracovaní prihlášky vám bude odoslaná odpoveď s potvrdením (prípadne nepotvrdením) voľného miesta na seminár.Poplatok uhrádzajte až po doručení odpovede s potvrdením Vašej účasti.


(29) Profil firmy

VUJE, a.s., je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky. VUJE vzniklo v roku 1977 ako štátny výskumný ústav, v roku 1994 sa pretransformovalo na akciovú spoločnosť, ktorej akcie vlastnia zamestnanci a bývalí zamestnanci.


(30) Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia a zaobchádzanie s RAO

Radiačná bezpečnosť VUJE vyvíja a aplikuje metódy osobnej dozimetrie pracovníkov JE a metódy hodnotenia radiačnej situácie v priestoroch JE. Vyvíja metódy a monitoruje úniky z primárneho do sekundárneho okruhu cez netesnosti parogenerátorov.


| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 |
zavřít
detail