VUJE, a.s.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

(31) Rekonštrukcia a modernizácia jadrovo-energetických zariadení

VUJE, a.s., vypracováva bezpečnostné koncepty, štúdie realizovateľnosti a ďalšiu bezpečnostnú dokumentáciu pre zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti energetických zariadení. Na túto činnosť potom kontinuálne nadväzujú projekčné, dodávateľské a montážne aktivity pod celkovou koordináciou VUJE.


(33) Riadenie spoločnosti

Riadiacimi orgánmi VUJE, ktoré prijímajú rozhodnutia sú valné zhromaždenie akcionárov stretávajúce sa raz za rok, dozorná rada, predstavenstvo spoločnosti s predsedom predstavenstva, generálny riaditeľ a tím odborných riaditeľov, ktorí vedú jednotlivé divízie.


(35) Skúsenosti

Jadrová energetika Postupná rekonštrukcia blokov Jadrových elektrární V1 Jaslovské Bohunice Zahájenie: 1/1996Ukončenie: 12/2000Miesto plnenia: JE V1, Jaslovské BohuniceZákazník: Slovenské elektrárne, a.


(37) Spúšťanie a prevádzka jadrových elektrární

VUJE vykonáva spúšťanie JE a vytvára vedecké zázemie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky JE. Podieľa sa na zvyšovaní bezpečnosti blokov JE a pripravuje pre Úrad jadrového dozoru SR podklady pre výkon inšpekčných činností.


(38) Stratégia spoločnosti

Stratégia spoločnosti je spracovaná na základe predpokladaného vývoja odvetvia. VUJE nastavilo svoje ciele tak, aby plne obstálo v konkurenčnom prostredí a uspokojilo potreby svojich zákazníkov, očakávania akcionárov i zamestnancov.


(39) Školenie personálu

Školiace a výcvikové stredisko vykonáva teoretickú prípravu a výcvik personálu na simulátoroch. Základom výcviku je systém vzdelávania pre oblasť jadrovej energetiky, klasických elektrární, elektrizačnej siete a ďalších užívateľov.


| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 |
zavřít
detail