VUJE, a.s.

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

(41) VUJE video prezentácia

Energia a naše poslaniečas 3:24 / formát Window Media Video [19 MB]   VUJE – vznik a rozvoj spoločnostičas 3:26 / formát Window Media Video [19 MB]   Významné projektyčas 8:33 / formát Window Media ...


(42) VUJE – vznik a rozvoj spoločnosti

Window Media Video: kap2_sk.wmv [19 MB] Stiahnutie off-line verzie (pre stiahnutie off-line videa kliknite na súbor (kap2_sk.wmv) pravým tlačítkom a zvoľte voľbu 'Uložiť cieľ ako')


(43) Výskum

Výskum podporovaný vládou SR inovácia bezpečnostne významných systémov JE s VVER 440, program zabezpečenia kvality prevádzky JE, programové zvyšovanie bezpečnosti JE, optimalizácia rozvoja energetiky ...


(44) Významné projekty

Window Media Video: kap3_sk.wmv [49 MB] Stiahnutie off-line verzie (pre stiahnutie off-line videa kliknite na súbor (kap3_sk.


(45) Významné projekty

Postupná rekonštrukcia blokov JE V1 Jaslovské BohuniceÚrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, svojim rozhodnutím č. 1/94 stanovil podmienky pre ďalšiu prevádzku blokov V1 s reaktormi typu V-230. VUJE vypracovalo zadávací projekt, ktorého realizácia zabezpečí splnenie týchto podmienok.


(46) Významní klienti

Tuzemskí odberatelia:Slovenské elektrárne, a.s. (SE, a.s.)Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.)Ministerstvo hospodárstva SRAITEN, a.s.Západoslovenská energetika, a.


(47) Z histórie VUJE

19771. januára 1977 zakladá Federálne ministerstvo palív a energetiky Praha Výskumný ústav jadrových elektrární. Jeho sídlom sú Jaslovské Bohunice. Ústav vznikol delimitáciou výskumno-vývojového útvaru tamojších atómových elektrární.


(48) Základné údaje

Obchodné meno spoločnosti: VUJE, a.s. Sídlo: Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika Typ spoločnosti: akciová spoločnosť Rok založenia: 1977 Rok privatizácie: 1994 IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539 Zapísaná v: OR OS Trnava, odd.


| 1 , 2 , 3 , 4 , 5
zavřít
detail