Деталь статьи

11.08.2022 Написали о нас

Jadrové reaktory možno vyradiť bezpečne, rýchlo a nákladovo efektívne, konštatuje po návšteve JE V1 Európska banka pre obnovu a rozvoj

EBRD zastáva dôležitú pozíciu v riadení projektu vyraďovania reaktorov sovietskeho typu v jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach. Boli prvé svojho druhu postavené mimo Sovietskeho zväzu a je to vôbec prvýkrát, čo boli takéto reaktory vyradené z prevádzky a demontované priamo na mieste.

Jadrové reaktory možno vyradiť bezpečne, rýchlo a nákladovo efektívne, konštatuje po návšteve JE V1 Európska banka pre obnovu a rozvoj

Celý projekt vyraďovania JE V1 v hodnote 600 miliónov eur jasne dokázal, že jadrové reaktory možno demontovať bezpečne, rýchlo a nákladovo efektívnym spôsobom, uviedla EBRD. Okrem toho poskytol cenné skúsenosti a odborné znalosti aj pre proces vyraďovania JE z prevádzky po celom svete. 

Pozrite si video z dielne EBRD, ktoré zachytáva všetky dôležité faktory a práce na projekte: Kliknite TU

Projekt demontáže veľkorozmerných komponentov zastrešuje konzorcium Westinghouse a VUJE, a.s. „Pre projekt je kľúčová spolupráca medzi členmi konzorcia a rovnako tak aj so zákazníkom, JAVYS, a. s. Tiež by som rád vyzdvihol podporu zo strany EBRD, ktorá tiež prispela k dosiahnutiu všetkých úspechov a výsledkov,“ hovorí Matej Zachar, projektový manažér VUJE, a.s.

Najväčšie výzvy pri demontáži reaktora a ďalších hlavných komponentov sa týkali inžinierskych riešení, nakladania s odpadmi a zachovania bezpečnosti pracovníkov.

„Kľúčová technická výzva bola spojená s veľkorozmernými časťami a najviac aktivovanými komponentmi ako tlaková nádoba reaktora, aktivované vnútroreaktorové časti a parogenerátory. Bolo nutné ich odpojiť, transportovať, fragmentovať a správne nakladať so vzniknutým materiálom, približuje Tibor Rapant, manažér projektov vyraďovania V1, JAVYS, a. s.

Bezpečné vyradenie JE V1 z prevádzky a okamžitá demontáž blokov na mieste si vyžaduje komplexnú prípravu. Veľkou technickou výzvou bola časť spojená s veľkorozmernými časťami a najviac aktivovanými komponentmi ako tlaková nádoba reaktora. 

„Pre predstavu, tlaková nádoba reaktora váži 230 ton, je vysoko rádioaktívna a transport sa odohrával za štandardných podmienok, čiže nasucho cez reaktorovú sálu. Všetko muselo byť do detailov premyslené a naplánované. Väčšina z týchto operácii bola riadená diaľkovo,“ vysvetľuje Pavol Valovič, manažér prác na lokalite JE V1zo spoločnosti Westinghouse. 

Ďalšou výzvou v projekte bola aj fragmentácia parogenerátorov, ktorú realizuje naša spoločnosť VUJE, a. s. V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach boli na ňu vyvinuté dva prototypy špeciálnych diaľkovo ovládaných rezacích zariadení. „Na procese rezania PG sa podieľa 24 hodín denne 7 dní v týždni 20- až 30-členný tím. Hmotnosť jedného PG je približne 155 ton, z čoho približne 105 ton tvorí plášť a pomocné konštrukcie, takmer 30 ton teplovýmenné rúrky a asi 20 ton predstavujú kolektory,“ uvádza vedúci projektu za VUJE, a. s. Matej Zachar.

Celková hmotnosť predmetnej elektrárne bola približne 800 000 ton. Ambicióznym cieľom bolo, aby bola veľká väčšina materiálov bola uvoľnená do ŽP a takmer všetok kov po dekontaminácii vhodný na recykláciu. 

„Máme dosť málo času na demontážne činnosti a preto sme museli paralelne pracovať na viacerých fragmentačných pracoviskách. Chceli sme ukázať, že jadrový priemysel je skutočne bezpečný a sme schopní uvoľniť do ŽP viac ako 95% demontovaného materiálu,“ hovorí Eva Hrašnová, manažérka podpory realizácie vyraďovania, JAVYS, a. s.  

Celý projekt je financovaný Európskou úniou a vládou Slovenskej republiky spolu s rakúskom, Dánskom, Francúzskom, Holandskom, Španielskom, Švajčiarskom a Spojeným kráľovstvom.