Všetko pod jednou strechou

mouse icon

Inovácie Technológie Riešenia

mouse icon

Vždy v jadre diania

mouse icon

Na trhu sme už 47 rokov

Neustále napredujeme

Myslíme inovatívne

Staviame na skúsenostiach

O spoločnosti

Predstavujeme sa ako líder na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizujeme projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Naša spoločnosť je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Vstupujeme do piatej dekády poskytovania služieb a dlhodobé skúsenosti nás predurčujú, aby sme prinášali inovatívne riešenia.

Viac o našej spoločnosti

Projektovanie jadrových zariadení

Projektovanie jadrových zariadení

  • Realizujeme komplexnú projektovú dokumentáciu pre jadrovoenergetické zariadenia pre účely licencovania zariadení a systémov.
Zistiť viac

Nedeštruktívne kontroly

Nedeštruktívne kontroly

  • Vývoj a optimalizácia metodík NDT kontrol
Zistiť viac

Analýzy jadrovej bezpečnosti

Analýzy jadrovej bezpečnosti

  • Realizácia analytického hodnotenia jadrovej bezpečnosti prostredníctvom najmodernejších výpočtových programov
Zistiť viac

Štrukturálne analýzy materiálov

Štrukturálne analýzy materiálov

  • Radiačné krehnutie materiálov tlakovej nádoby reaktora
  • Monitorovanie korózie konštrukčných materiálov
  • Posudzovanie vplyvov zmien zariadení na vlastnosti materiálov
Zistiť viac

Spúštanie jadrových elektrární

Spúštanie jadrových elektrárni

  • Zaisťujeme a realizujeme fyzikálne a energetické spúšťanie nových jadrových elektrární.
Zistiť viac