Jadro
jadrom riešení

mouse icon

Inovácia výkonnosť
spolupráca

mouse icon

Poďme k Jadru
veci

mouse icon

Historická múdrosť

Na trhu sme už 40 rokov

Mladícka dynamika

Kreujeme budúcnosť 40+

O spoločnosti

Predstavujeme sa ako líder na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizujeme projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Naša spoločnosť je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Vstupujeme do piatej dekády poskytovania služieb a dlhodobé skúsenosti nás predurčujú, aby sme prinášali inovatívne riešenia.

Viac o našej spoločnosti

Projektovanie jadrových zariadení

Projektovanie jadrových zariadení

  • Realizácia komplexnej projektovej dokumentácie pre jadrovoenergetické zariadenia na účely licencovania zariadení a systémov.
Zistiť viac

Projektovanie a realizácia diel prenosovej a distribučnej sústavy

Projektovanie a realizácia diel prenosovej a distribučnej sústavy

  • Projektovanie, výstavba, konštrukcia a montáž vysokonapäťových elektrických stožiarov a vedení distribučnej siete 420 kV.
Zistiť viac

Analýzy jadrovej bezpečnosti

Analýzy jadrovej bezpečnosti

  • Realizácia analytického hodnotenia jadrovej bezpečnosti prostredníctvom najmodernejších výpočtových programov
Zistiť viac

Štrukturálne analýzy materiálov

Štrukturálne analýzy materiálov

  • Radiačné krehnutie materiálov tlakovej nádoby reaktora
  • Monitorovanie korózie konštrukčných materiálov
  • Posudzovanie vplyvov zmien zariadení na vlastnosti materiálov
Zistiť viac

Nedeštruktívne kontroly

Nedeštruktívne kontroly

  • Vývoj a optimalizácia metodík NDT kontrol
  • Realizácia prevádzkových kontrol
  • Zber a vyhodnocovanie dát
Zistiť viac