O spoločnosti

VUJE je už 47 rokov rešpektovanou spoločnosťou v oblasti energetiky.

Viac ako

výskum

Spoločnosť počas viac ako 47-ročnej úspešnej existencie prešla zo zamestnaneckej na akcionársku štruktúru pozostávajúcu zo slovenských investorov a rozšírila svoje výskumné aktivity o inžinierske, projektové, technické, školiace a konzultačné činnosti.

Viac ako

jadro

Najväčším aktívom a produktívnym kapitálom VUJE sú zamestnanci, ich vzdelanie, vedomosti a skúsenosti. Významnou devízou sú okrem kvality aj výnimočnosť riešení a služieb a odlišnosť od iných. Skúsenosti vo výskume a vývoji zaručujú náskok pred ostatnými.

Na trhu sme už 47 rokov

Neustále napredujeme

Myslíme inovatívne

Staviame na skúsenostiach

O spoločnosti

Predstavujeme sa ako líder na trhu v oblasti jadrovej energetiky, služieb na podporu a prevádzku prenosových a distribučných sústav. Realizujeme projekty komplexne, formou dodávky na kľúč, od úvodnej dokumentácie až po konečné testovanie. Naša spoločnosť je rešpektovanou a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov. Vstupujeme do piatej dekády poskytovania služieb a dlhodobé skúsenosti nás predurčujú, aby sme prinášali inovatívne riešenia.

Matej Korec, generálny riaditeľ

Predstavenstvo spoločnosti

Matej Korec

Člen predstavenstva

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a medzinárodný manažment na Univerzite v Oxforde. Do spoločnosti nastúpil ako finančný špecialista, od roku 2008 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a naďalej buduje spoločnosť s cieľom presadenia sa na medzinárodnej úrovni.

Alexander Kšiňan

Podpredseda predstavenstva

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval vo vrcholových riadiacich pozíciách v energetike, riadil a koordinoval výstavbu elektrických sietí, pôsobil v Škandinávii, na Islande a v Grónsku. Od roku 2016 je riaditeľom divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy a riaditeľom VUJE NORGE v Nórsku.

Adrian Kovalyk

Člen predstavenstva

Absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a Dánskej Technickej Univerzite v Lyngby. Do spoločnosti nastúpil v roku 2004 ako konštruktér diaľkovo ovládaných manipulátorov. Od roku 2008 viedol projekty na Ukrajine a v Rusku. Divíziu diagnostiky jadrovoenergetických zariadení riadi od roku 2017.

Andrej Žiarovský

Člen predstavenstva

Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave so zameraním na tepelnú energetiku, absolvoval štúdium MBA na Prague International Business School. Pôsobil vo vrcholových riadiacich pozíciách a korporátnych štruktúrach energetických spoločností na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2022 je riaditeľom pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty.

 • Zoltán Harsányi

  - predseda predstavenstva

 • Matej Korec

  - generálny riaditeľ, útvar generálneho riaditeľa

 • Branislav Hatala

  - riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja

 • Adrian Kovalyk

  - riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení

 • Peter Uhlík

  - riaditeľ divízie inžinierskych služieb a realizácie

 • Peter Drobný

  - riaditeľ divízie - školiace a výcvikové stredisko personálu JZ

 • Marián Štubňa

  - riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie jadrovoenergetických zariadení a spracovania RAO

 • Oto Schultz, ml.

  - riaditeľ divízie informačných technológií

 • Ingrid Krajčovičová

  - riaditeľka útvaru pre ekonomiku a financie

 • Alexander Kšiňan

  - riaditeľ divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy

 • Andrej Žiarovský

  - riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty

 • Rastislav Lančarič

  - riaditeľ útvaru koordinácie projektov

 • Pavel Ševera

  - riaditeľ divízie pre prípravu výstavby nových jadrových zdrojov

Integrovaný systém manažérstva

Pre oblasť kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má VUJE, a. s., vybudovaný integrovaný systém manažérstva pozostávajúci zo zložiek:

 • systém manažérstva kvality
 • systém environmentálneho manažérstva
 • systém manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci
 • systém manažérstva informačnej bezpečnosti
 • systém kvality procesu zvárania

na základe medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 3834-2 a súvisiacich právnych predpisov zameraných na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení, na ochranu životného prostredia a na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zohľadňuje tiež odporúčania IAEA.

Jednotlivé zložky integrovaného systému manažérstva VUJE, a. s., boli certifikované spoločnosťou Lloyd’s Register postupne v rokoch:

 • 1999 (systém manažérstva kvality)
 • 2003 (systém environmentálneho manažérstva)
 • 2009 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci)
 • 2021 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti)

Spoločnosť Prvá Zváračská, a. s., certifikovala v roku:

 • 2013 (systém kvality procesu zvárania)

Pre zabezpečenie trvalého rozvoja a konkurencieschopnosti, riadiaci tím VUJE, a. s. stanovil a dokumentoval politiku pre oblasť kvality, kvality zvárania, informačnej bezpečnosti, BOZP a environmentu. Všetci zamestnanci VUJE sú povinní sa s ňou oboznámiť a uplatňovať ju vo svojej pracovnej činnosti.