Деталь статьи

04.12.2021 Новинки

Na The World Nuclear Exhibition 2021 v Paríži sme s VUJE, a.s., nemohli chýbať!

Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili významnej výstavy WNE 2021 v Paríži. Už po štvrtý raz sa tam prezentovali najdôležitejší hráči jadrovej energetiky z celého sveta. VUJE, a.s., ako líder na Slovensku nemohlo chýbať.

Na The World Nuclear Exhibition 2021 v Paríži sme s VUJE, a.s., nemohli chýbať!

Na výstavisku Paris Nord Villepinte sa začiatkom decembra stretlo 18 000 účastníkov a 612 vystavovateľov z 83 krajín sveta. Súčasťou boli workshopy, panelové diskusie a v neposlednom rade obchodné stretnutia.  S VUJE, a.s., sme špecialistom prezentovali celé portfólio našich služieb a projektov so zameraním na výstavbu a bezpečnosť jadrových elektrární.

Váženým hosťom nášho priestoru bol aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku Igor Slobodník.

„Účasť na svetovej výstave bola pre nás novou skúsenosťou, a zároveň príležitosťou stretnúť sa a rokovať s našimi tradičnými obchodnými partnermi aj nadviazať nové kontakty a potenciálne spojenectvá,“ potvrdil Adrian Kovalyk, člen predstavenstva a riaditeľ Divízie diagnostiky jadrovo energetických zariadení VUJE, a.s. „Čísla návštevnosti potvrdzili vysokú úroveň a vzrastajúci záujem o jadro.“ 

Aktuálny ročník WNE sa nie náhodne niesol v znamení témy Jadrový priemysel ako kľúčový hráč pre nízko uhlíkovú spoločnosť a zodpovednú budúcnosť. 

Prezident Francúzska Emanuel Macron len pár dní pred výstavou oficiálne potvrdil, že po desaťročiach v jeho krajine opäť začnú s výstavbou jadrových reaktorov ako nevyhnutným krokom „pre zaistenie energetickej nezávislosti Francúzska, zabezpečenie dodávok elektriny v krízových časoch a dosiahnutie klimatických cieľov, najmä uhlíkovej neutrality do roku 2050“.

Rafael Grossi, generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zdôraznil: „Bez jadrovej energie bude oveľa ťažšie, ak nie takmer nemožné dosiahnuť dekarbonizovanú ekonomiku. Výstava predstavuje pôsobivý technologický vývoj v oblasti jadrovej energie, ktorý je kľúčom v boji proti klimatickým zmenám.“ 

Váženým hosťom nášho priestoru bol aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR vo Francúzsku Igor Slobodník.