Деталь статьи

28.03.2022 Написали о нас

O novom simulátore z dielne VUJE informuje aj European Technical Safety Organisations Network

Naša spoločnosť VUJE, a.s., vyvinula nový plne využiteľný reprezentatívny plnorozsahový simulátor pre účely jadrovej elektrárne EBO V-2, ktorý začne onedlho slúžiť pre účely výcviku ich zamestnancov. Autorom odborného článku pre ETSON je Juraj Marec z divízie Školiace a výcvikové stredisko personálu JZ.

O novom simulátore z dielne VUJE informuje aj European Technical Safety Organisations Network

Celý článok môžete čítať TU

Spoločnosť VUJE vyvinula nový plne využiteľný simulátor pre účely JE EBO V-2 prevádzkovaný spoločnosťou Slovenské elektrárne a.s. podľa prísneho harmonogramu projektu. Rozsiahly projekt bol realizovaný odborníkmi VUJE a ich externými spolupracovníkmi. Projekt zahŕňal analýzu aktuálneho stavu blokovej dozorne, návrh databázy komponentov a zariadení, výrobu pevných panelov a iných systémov simulátora, návrh novej knižnice softvérových objektov a protokolu pre komunikáciu s pevnými panelmi, aktualizáciu operačného systému, riadiacich softvérových nástrojov, vytvorenej platformy a systému riadenia konfigurácií, a to podľa najnovšej verzie na trhu.  

Samotná realizácia obsahovala výrobu, dodávku a montáž pevných panelov, portovanie systémov simulátora, integráciu a testovanie riadiaceho systému simulátora v novom prostredí. Veľkou výzvou v projekte bolo zosúladenie viacerých činností od návrhu projektu a vypracovania dokumentácie až po realizáciu riadením rôznych odborných činností v rámci inžinierskych a konštrukčných prác.

Jedinečnosť projektu predstavuje najmä návrh a výstavbu hlavnej blokovej dozorne z 80-tych rokov, spojenú s využitím najnovšej výpočtovej a automatizačnej techniky. Hlavná riadiaca miestnosť teraz obsahuje najmodernejšie rozhranie vstup/výstup, prispôsobené k navrhovaným panelom a doskám. Simulačný server využíva najnovšiu verziu riadiacej konfigurácie. Simulované systémy tretích strán boli aktualizované a prispôsobené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu jadrovej elektrárne EBO V-2.   

VUJE dodáva zariadenie po dôkladnom procese validácie s cieľom minimalizovať prípadné konfiguračné odchýlky a zabezpečiť spoľahlivú dlhodobú prevádzku podľa najnáročnejších požiadaviek a očakávaní zákazníka. Praktický význam simulátora v Jaslovských Bohuniciach bude v roku 2023 rozšírený modernizáciou modelu aktívnej zóny reaktora podľa najnovšieho spôsobu zavážky. Zariadenie bude vybavené modelom MELCOR na simulovanie ťažkých havárií, v nasledujúcej fáze jednotkou na simulovanie distribúcie elektriny a systémom monitorovania vibrácií turbíny.  

Juraj Marec