Деталь статьи

02.12.2021 Наши люди

Slovenská technická univerzita v Bratislave ocenila prácu Branislava Hatalu

Profesor Miloš Oravec, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) pamätným listom poďakoval Branislavovi Hatalovi, riaditeľovi Divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja VUJE, a.s.

Slovenská technická univerzita v Bratislave ocenila prácu Branislava Hatalu

Stalo sa tak pri príležitosti 80. výročia výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky. V pamätnom liste dekan vyzdvihol prácu, zodpovedný prístup, vedecký zápal a lojalitu Branislava Hatalu a poďakoval mu za doterajší prínos.

Pre VUJE, a.s., je intenzívna spolupráca s akademickou sférou nesmierne dôležitá. S FEI STU dlhodobo spolupracujeme. Zamestnanci spoločnosti aktívne pôsobia ako konzultanti pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác študentov. Mnoho absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia fakulty nájde v našej spoločnosti aj pracovné uplatnenie. Poďakovanie dekana FEI STU je ďalším potvrdením vysokého nasadenia našich zamestnancov a budovania vzťahov v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja.