Деталь статьи

26.07.2022 Наши люди

VUJE dáva šancu mladým na medzinárodnej scéne

Zástupcovia oddelenia štrukturálnych analýz divízie diagnostiky JZ VUJE, a.s., vedúca oddelenia Ing. Jana Petzová, PhD., Ing. Marek Adamech, PhD. a Ing. Dávid Slnek, boli súčasťou medzinárodnej konferencie PVP Pressure Vessels & Piping 2022, ktorá sa po nútenej dvojročnej prestávke konala v Las Vegas, USA.

VUJE dáva šancu mladým na medzinárodnej scéne

Konferencia organizovaná americkou spoločnosť strojných inžinierov ASME združila účastníkov z 32 krajín sveta, ktorí v 130 technických sekciách odprezentovali viac ako 560 odborných príspevkov z oblasti tlakových nádob a potrubia.  

Ing. Dávid Slnek, najnovšia posila nášho oddelenia štrukturálnych analýz 0360 a zároveň študent doktorandského štúdia na MTF STU v Trnave, hovoril na tému stanovenia mechanických vlastností materiálu telesa parogenerátora pomocou metódy Small Punch Test. 

Materiál pre túto štúdiu pochádza z materiálového archívu JE V1 a demonštruje potenciál jeho ďalšieho využitia v rámci pripravovaných projektov. 

Ďalší odborný príspevok prezentovaný VUJE vznikol v spolupráci s medzinárodnými partnermi projektu STRUMAT-LTO a sumarizoval výsledky medzilaboratórnych porovnávacích SPT skúšok referenčného materiálu 15CH2NMFA. 

Cieľom bolo porovnanie a zosúladenie skúšobnej metódy v rámci laboratórnej praxe s nedávno vydanými SPT normami EN 10371 a ASTM E3205-20.

Stretnutie odborníkov z celého sveta v USA bolo jedinečnou príležitosťou na prezentáciu činností naše spoločnosti VUJE, a. s., na získanie cenných informácií v danej oblasti a nadviazanie osobných kontaktov pre ďalšie spolupráce. 

Zástupcovia Oddelenia štrukturálnych analýz, zľava Marek Adamech, Jana Petzová, Dávid Slnek.

Spoluautori článku v spolupráci partnerov v projekte STRUMAT-LTO, zľava Marek Adamech (VUJE), Jana Petzová (VUJE), Romy Welschen (NRG, Holandsko), Radim Kopřiva (UJV Řež, Česko), 

Dávid Slnek počas prezentácie príspevku s názvom Application of small punch testing methods for thermal ageing assessment at steam-generators materials from decommissioned V1 NPP to LTO support on VVER type units in Slovakia.