Detail článku

01.06.2022 Novinky

Matej Zachar: Splnili sme ďalší významný míľnik v procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1

V rámci Projektu D4.2 bolo v máji 2022 ukončené vyraďovanie Zložiska stredne aktívnych odpadov (mogilnik) na JE V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Matej Zachar: Splnili sme ďalší významný míľnik v procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1

„Naša spoločnosť VUJE, a.s., realizovala demoláciu stavebnej časti, vyberanie a následnú fragmentáciu 399 ks hniezd, v ktorých boli skladované aktivované odpady z prevádzky jadrovej elektrárne V1,“ vysvetľuje šéf projektu z divízie generálneho riaditeľa Matej Zachar. 

Pre ilustráciu: Vonkajší priemer každého z 399 hniezd bol približne 20 cm a dĺžka 9 metrov. Rozmer samotného Zložiska bol približne 4,5 x 4,5 metra.

Na samotnú fragmentáciu bolo využívané jedno z novo navrhnutých pracovísk suchého rezania. „Ešte predtým boli pod vedením nášho konzorciálneho partnera spoločnosti Westinghouse z jednotlivých hniezd vyberané samotné odpady, ktoré boli následne fragmentové aj v bazéne mokrého rezania,“ potvrdzuje M. Zachar.  

Približne 40 ton stredne aktívnych odpadov z mogilnika je bezpečne skladovaných v priestoroch JAVYS, a. s., najmä v Integrálnom sklade rádioaktívnych odpadov. Fragmenty hniezd skladovania s celkovou hmotnosťou približne 110 ton sú po dekontaminácii uvoľniteľné do životného prostredia.

Zložisko stredne aktívnych odpadov (mogilnik).

Vyberanie odpadov z mogilnika.

Demolácia stavebnej časti mogilnika a vyberanie jednotlivých hniezd.

Fragmentácia hniezd mogilnika na pracovisku suchého rezania.

Zložisko stredne aktívnych odpadov (mogilnik) po ukončení vyraďovania.