Detail produktu

Diaľkovo ovládané manipulátory

Našu flotilu štandardných zariadení tvoria najmä manipulátory pre prevádzkové kontroly a opravu parogenerátorov typu VVER-440 a VVER-1000.IRIS – Diaľkovo ovládaný manipulátor na kontrolu teplovýmenných rúrok dvomi bobbin sondami súčasne, kontrolu mostíkov dvomi array sondami, kontrolu zvarov ultrazvukom, kontrolu povrchov vírivými prúdmi a vizuálnu kontrolu kolektorov parogenerátora.ZOK - PG – Diaľkovo ovládaný manipulátor na kontrolu teplovýmenných rúrok bobbin sondou, kontrolu mostíkov rotačnou sondou, kontrolu zvarov ultrazvukom, kontrolu povrchov vírivými prúdmi a vizuálnu kontrolu kolektorov parogenerátora.ZOK - OPZ – Diaľkovo ovládaný manipulátor na zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok parogenerátora zavarovacími záslepkami.BUB – Diaľkovo ovládaný manipulátor na kontrolu tesnosti teplovýmenných rúrok parogenerátora bublinkovou a héliovou metódou.DIZAP – Diaľkovo ovládaný manipulátor na kontrolu závitových otvorov prírub kolektorov parogenerátora (kontrola vírivými prúdmi).KOSUP – Zariadenie na automatizovanú kontrolu svorníkov parogenerátora, kompenzátora objemu a hlavného cirkulačného čerpadla (kontrola ultrazvukom a vírivými prúdmi).ROMAX – Zariadenie na automatizovanú kontrolu svorníkov parogenerátora a kompenzátora objemu (magnetická prášková kontrola).KOHEZ – Diaľkovo ovládaný manipulátor na kontrolu heterogénneho zvaru kolektora parogenerátora (ultrazvuková kontrola metódou Phased Array).