Detail produktu

Diaľkovo ovládané manipulátory

Našu flotilu štandardných zariadení tvoria najmä manipulátory pre prevádzkové kontroly a údržbu parogenerátorov typu VVER-440 a VVER-1000.

IRIS - Diaľkovo ovládaný manipulátor pre kontrolu teplovýmenných rúrok dvomi bobbin sondami súčasne, kontrolu mostíkov dvomi array sondami, kontrolu zvarov ultrazvukom, kontrolu povrchov vírivými prúdmi a vizuálnu kontrolu kolektorov parogenerátora.

ZOK - PG - Diaľkovo ovládaný manipulátor pre kontrolu teplovýmenných rúrok bobbin sondou, kontrolu mostíkov rotačnou sondou, kontrolu zvarov ultrazvukom, kontrolu povrchov vírivými prúdmi a vizuálnu kontrolu kolektorov parogenerátora.

ZOK - OPZ - Diaľkovo ovládaný manipulátor pre zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok parogenerátora zavarovacími záslepkami.

BUB - Diaľkovo ovládaný manipulátor pre kontrolu tesnosti teplovýmenných rúrok parogenerátora bublinkovou a héliovou metódou.

DIZAP - Diaľkovo ovládaný manipulátor pre kontrolu závitových otvorov prírub kolektorov parogenerátora (Kontrola vírivými prúdmi).

KOSUP - Zariadenie pre automatizovanú kontrolu svorníkov parogenerátora, kompenzátora objemu a hlavného cirkulačného čerpadla (Kontrola ultrazvukom a vírivými prúdmi).

ROMAX - Zariadenie pre automatizovanú kontrolu svorníkov parogenerátora a kompenzátora objemu (Magnetická prášková kontrola).

KOHEZ - Diaľkovo ovládaný manipulátor pre kontrolu heterogénneho zvaru kolektora parogenerátora (Ultrazvuková kontrola metódou Phased Array).