Detail produktu

Informačné systémy

EPSIS® JISHM: Vyvíjame a zabezpečujeme prevádzku a servis špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie SR.IS AROSZ: Podieľame sa na vývoji integrovaného informačného systému riadenia prevádzky a údržby technických zariadení, ako aj kontroly prevádzkových nákladov. Systém ARSOZ obsahuje aj aplikácie, ktoré súvisia s vykonávaním špeciálnych činností pre zabezpečovanie a kontrolovanie vstupu do kontrolovaných pásiem v jadrových elektrárňach, aplikácie pre zabezpečovanie procesov spojených so sledovaním prác v kontrolovanom pásme, ako aj sledovania pohybu rádioaktívneho odpadu od jeho vzniku až po trvalé uloženie na Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.IS RAP: Vyvíjame informačný a prezentačný systém IS RAP pre sledovanie rádioaktívnych odpadov a vyhoreného jadrového paliva v Slovenskej republike. Súčasťou IS RAP je aj sumárne sledovanie RAO na úložisku a sledovanie produkcie RAO od jednotlivých pôvodcov RAO.IS havarijných stredísk: V rámci projektu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce sme vybudovali nový informačný systém pre prácu organizácie havarijnej odozvy v havarijných podporných strediskách.