Kontakt

Predchodca VUJE, a. s., Výskumný ústav jadrových elektrární, bol zriadený Federálnym ministerstvom palív a energetiky k 1. 1. 1977. Jeho prvým sídlom bola lokalita Jaslovských Bohuníc. Skutočnosť, že ústav bol v rámci vtedajšej ČSSR situovaný na Slovensko, súvisí predovšetkým s výstavbou a prevádzkou prvej československej JE A1 v Jaslovských Bohuniciach a následne s výstavbou a prípravou prevádzky JE V1.

Po rokoch práce a rozširovania aktivít sa sídlom VUJE stala Trnava. 1. 11. 1994 sa VUJE pretransformovalo zo štátneho podniku na súkromnú akciovú spoločnosť. Dnes je z pôvodne výskumného ústavu inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky.

Adresa

VUJE, a.s.
Okružná 5
918 64 Trnava
Slovenská republika

  • Tel :0(0421) 33 599 1111
  • vuje@vuje.sk

Napíšte nám