Detail článku

27.11.2022 Naši ľudia

45 rokov VUJE: Líder na Slovensku a rešpektovaný partner v Európe má smelé plány. Ročenka ENERGIE EURÓPY 2022 venovala významnému výročiu a rozvoja našej spoločnosti 4 strany

Existovať v plnej sile štyridsaťpäť rokov, s výlučne slovenskými majiteľmi, je v akomkoľvek odvetví našej krajiny výnimočné. Akciová spoločnosť VUJE je lídrom v energetike na Slovensku, rešpektovaným partnerom v široko spektrálnych energetických odvetviach Európy a uznávanou autoritou s množstvom medzinárodných úspechov a inovatívnych riešení. Je neoddeliteľnou súčasťou energetického priemyslu, výskumu, vedy a jadrovej bezpečnosti nielen v období, ktoré aktuálne žijeme. Za štyri a pol desaťročia VUJE, a. s., okrem výnimočnej histórie definujú štyri rovnaké a nemenné konštantné: Stabilita, Odbornosť, Vízia, Hodnoty. A piata súvisiaca s rozvojom: mladý top manažment a ich ťah na ciele.

45 rokov VUJE: Líder na Slovensku a rešpektovaný partner v Európe má smelé plány. Ročenka ENERGIE EURÓPY 2022 venovala významnému výročiu a rozvoja našej spoločnosti 4 strany

Spoločnosť VUJE je historicky známa ako Výskumný ústav jadrových elektrární, jedinečný v Československu, so vznikom 1. 1. 1977. V roku 1994 prešla privatizáciou na akciovú spoločnosť VÚJE Trnava, a. s., a v roku 2000 sa pretransformovala na inžiniersku spoločnosť s následnou zmenou obchodného názvu na súčasný.

Stabilita

Za 45 rokov úspešnej histórie sa činnosti VUJE, a. s., okrem  výskumu a vývoja rozšírili o projektové, inžinierske, technické, školiace, diagnostické a konzultačné. Realizujú sa komplexne formou dodávok na kľúč od úvodnej dokumentácie až po konečné riešenia. 

„Predstavivosť je nevyhnutnou podmienkou kreativity, ktorá vedie nadaných, húževnatých tvorcov k vytvoreniu hmatateľného diela, schopného svojimi ohromujúcimi kvalitami pretrvať celé veky,“ hovorí generálny riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti VUJE, a. s., Matej Korec.

Vízia je nevyhnutnou podmienkou úspešnej cesty k dosiahnutiu ambicióznych cieľov. Keď sa tieto dva faktory spoja vo vzájomnej synergii, máme pred sebou spoločnosť, ktorá štyridsaťpäť rokov pôsobí na medzinárodnom trhu jadrovej energetiky, a to bez akýchkoľvek dotácií, len z vlastných zdrojov, prameniacich v prvom rade z kvalitného odborného zázemia jej pracovníkov.

Odbornosť

Na zamestnancoch stavia spoločnosť svoj úspech, s nimi vie realizovať tie najnáročnejšie projekty na najnáročnejších trhoch, a to aj vďaka vnútornému životu firmy a bez korporátno-neosobných vzťahov. Dnes má rádovo 700 zamestnancov, z ktorých dve tretiny má vysokoškolské akademické vzdelanie, a celá skupina zamestnáva až 1000 ľudí. „Sme jedným z mála súkromných zamestnávateľov takéhoto rozsahu na Slovensku, azda aj v celom východoeurópskom regióne,“ podotýka generálny riaditeľ VUJE Matej Korec.

Plnia tým nezanedbateľnú - nielen sociálnu a zamestnaneckú, ale aj makroekonomickú funkciu. Len za posledných 10 rokov odviedli na daniach a odvodoch do štátneho rozpočtu 250 miliónov Eur.

Hodnoty

To všetko robí VUJE, a. s., bez neprehľadných holdingových štruktúr či daňových optimalizačných schém. Aj v najťažších časoch dokázala spoločnosť fungovať bez dotácií, počas kovidovej pandémie neprepustila jediného zamestnanca, všetky náklady na testy hradila z vlastných zdrojov a nežiadala kompenzácie od štátu.

„Sme spoločensky zodpovední, a nepotrebujeme to mať v celoštátnych reklamných spotoch. Konáme tak z vnútorného nastavenia,“ konštatuje podpredseda predstavenstva VUJE Alexander Kšiňan. „Aj vďaka našim daniam a odvodom mohol štát prispieť iným. Sme si vedomí toho, že v ťažkých časoch a v rámci kritickej infraštruktúry, ktorá môže byť ľahko zraniteľná, je mimoriadne potrebné priam kľúčové mať v danom segmente spoľahlivého partnera ako je práve VUJE, a. s.“

Súčasnosť

Počas pandémie spoločnosť VUJE pre Slovenské elektrárne, a. s., úspešne a rýchlo vyriešila potrebu simulátora prevádzky jadrových elektrární na Slovensku, pričom dodávky zo zahraničia by projekt jednak výrazne predražili, zároveň časovo značne predĺžili, čo by viedlo k hrozbe odstavenia bloku jadrovej elektrárne.

Momentálne, keď sa rieši otázka diverzifikácie energetických nosičov, najmä jadrového paliva, je VUJE v tomto segmente kľúčovým partnerom, bez ktorého sa taký projekt nedá uskutočniť.

„Je dobré mať tieto exkluzívne fakty na zreteli, nielen do budúcnosti, pretože už dnes sú mimoriadne dôležité. Spoľahlivý a kvalifikovaný partner je devíza, ktorá sa vyjadruje nielen v suchých číslach, ale je v nej skrytá aj vzácna a finančne nevyčísliteľná hodnota, zúčtujúca sa v lepšej kvalite života pre široké publikum,“ potvrdzuje generálny riaditeľ Matej Korec.

Kvalita a spoľahlivosť

Za uplynulých 45 rokov existencie má VUJE, a. s., za sebou nesporne hmatateľné výsledky práce – či už je to demontáž jadrovej elektrárne V1, projekty liniek vysokého vedenia a staníc na Slovensku, v susednom Maďarsku, v Nórsku či v Slovinsku, aj spoluprácu na vytvorení medziskladu jadrového paliva v Černobyľe.

To znamená, že spoločnosti nejde o abstraktný softvér, niečo, čo len kúpi a predá, ale hodnoty pre spoločný život v Európe fyzicky tvorí a zanecháva za sebou zreteľnú stopu.

KRITICKÉ MYSLENIE, KREATIVITA A VÍZIA

To sú prednosti nášho mladého top manažmentu a celého tímu VUJE, a. s., hovorí generálny riaditeľ MATEJ KOREC.

„Nová doba prináša nové fenomény, nové technológie, nové nároky a nové odvetvia, ktoré už dnes postupne menia spôsob, akým denne fungujeme v pracovnej alebo aj v súkromnej sfére. Snažíme sa udržiavať krok z novými trendami, je nevyhnutné učiť sa a byť schopní adaptovať sa na zmeny a mať kritické myslenie.

Osvojili sme si od začiatku existencie spoločnosti krédo otcov zakladateľov, medzi nimi v prvom rade Ing. Jána Korca, že schopnosť konať logicky nás vie dostať z miesta A do miesta B, ale až kreativita, vízia a odhodlanie nás vedia dostať tam, kam len budeme chcieť.

Naša spoločnosť VUJE by bez týchto kľúčových vlastností a kvalitného odborného potenciálu nedospela až sem. Postupná generačná výmena a investovanie do mladých a kvalitných ľudí je permanentná dlhodobá úloha. Investícia do vzdelania prináša najvyšší výnos. Dnešný svet si vyžaduje, aby ľudia boli univerzálnejší a flexibilnejší - schopní pracovať na viacerých rôznych veciach v neustále sa meniacom prostredí.

Snažíme sa, aby naši špecialisti videli veci v súvislostiach a zapojili sa do diania budúcnosti firmy.

VUJE vidíme v horizonte desiatich rokov ako spoločnosť, ktorá sa okrem svojich štandardných a už naozaj široko spektrálnych činností v energetike naplno venuje najaktuálnejším témam ako sú aj modulárne reaktory, mikroreaktory, reaktory štvrtej generácie, elektromobilita, vodík, letecká  diagnostika alebo umelá inteligencia v oblasti diagnostiky a podobne.

Nespoliehame sa a nečakáme na zázraky, všetka naša doterajšia práca je už zázrak sám.“