Detail článku

18.11.2019 Novinky

8. ročník odborného seminára „Využitie výsledkov úloh riešených oddeleniami štrukturálnych analýz a kontroly JEZ pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku slovenských JE”

V dňoch 13. až 15. novembra 2019 sa v Modre - Harmónii uskutočnil už 8.ročník odborného seminára organizovaného oddeleniami Divízie diagnostiky jadrovo-energetických zariadení VUJE, a. s., s cieľom výmeny skúseností a diskusie aktuálnych problémov monitorovania prevádzky JE na Slovensku. Seminára sa zúčastnili okrem VUJE, a. s., SE, a. s., a ÚJD SR aj zástupcovia iných organizácií, ktoré spolupracujú pri hodnotení a monitorovaní prevádzkovaných blokov na Slovensku aj v Českej republike, ako napr. ÚJV Řež, a.s., ČEZ, a.s., ŠKODA JS, a.s., MMV, s.r.o., Slovenská technická univerzita v Bratislave a iné.

8. ročník odborného seminára  „Využitie výsledkov úloh riešených oddeleniami štrukturálnych analýz a kontroly JEZ pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku slovenských JE”

Užitočnosť vzájomnej odbornej diskusie o problematike monitorovania komponentov JEZ a výmena skúseností v rámci realizovaných činností, podporená odborne vysoko-kvalitnými prezentáciami, potvrdili všetci účastníci semináru, o ktorý je v každom roku stále vyšší záujem zo strany prevádzkovateľov JE, dozorov ale aj kooperujúcich organizácií.

Viac informácií o seminári nájdete tu.