Detail článku

30.11.2021 Naši ľudia

Cena ministra hospodárstva Inovatívny čin roka, ktorú sme získali za Simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany, je už vo VUJE

VUJE, a.s., si z rúk zástupcov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) prebralo Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2019. Oceneným projektom je v kategórii Inovácia služby Simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany, realizovaný pre praktický výcvik prevádzkových elektrikárov Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

Cena ministra hospodárstva Inovatívny čin roka, ktorú sme získali za Simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice Križovany, je už vo VUJE

Riaditeľ sekcie inovácií Artur Bobovnický a projektová manažérka Eva Harnišová zo SIEA ocenenie oficiálne odovzdali generálnemu riaditeľovi VUJE, a.s., Matejovi Korcovi, riaditeľovi divízie Školiace a výcvikové stredisko personálu jadrových zariadení Petrovi Drobnému a vedúcemu Oddelenia projektovania a realizácie simulátorového výcviku pre energetiku Mariánovi Jančovičovi. Súčasťou stretnutia bola aj ukážka použitia víťazného simulátora, ako aj ukážka ďalších výcvikových zariadení využívaných pri školeniach vo VUJE, a.s. 

Praktický výcvik na simulátore s elektrickým modelom vlastnej spotreby stanice vrátane automatík, blokád, ochrán a poruchovej signalizácie a so simuláciou diaľkového aj miestneho ovládaniaumožňuje zvyšovať sebadôveru a praktické zručnosti obsluhy elektrickej stanice pri zriedkavých a zložitých manipuláciách, ako aj pri riešení poruchových a havarijných stavov. Zvyšovaním kvalifikácie personálu stanice pomáha zlepšovať spoľahlivosť a bezpečnosť elektrizačnej a prenosovej sústavy, znižovať počet mimoriadnych udalostí a minimalizovať prevádzkové náklady.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 bolo oficiálne odovzdanie ocenenia odložené z minulého roka 2020. 

Na fotografii zľava: Ing. Peter Drobný, riaditeľ divízie víťazného tímu VUJE, a.s.; Ing. Artur Bobovnický, CSc., riaditeľ Sekcie inovácií v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre; Ing. Matej Korec, MSc., PhD., generálny riaditeľ VUJE, a.s.; Ing. Eva Harnišová, projektová manažérka v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre; Ing. Marián Jančovič, PhD., vedúci víťazného projektu a tímu VUJE, a.s.