Detail článku

01.08.2023 Novinky

Christophe Fournier, riadiaci international nuclear development nášho spoločného európskeho podniku NUCEAL, bol na študijnej ceste vo VUJE

Ocenil impozantnosť nášho nového plnorozsahového simulátora, prezrel si stredisko na výrobu maniulátorov, navštívil areál Mochovce so 4 reaktormi VVER 400.

Christophe Fournier, riadiaci international nuclear development nášho spoločného európskeho podniku NUCEAL, bol na študijnej ceste vo VUJE

„Slovensko ako súčasť Vyšehradskej skupiny v srdci Európy bude v budúcom európskom jadrovom programe veľkým prínosom,“ zdôraznil na prvej pracovnej návšteve Christophe Fournier.

Francúzska spoločnosť Assystem spolu so slovenským VUJE, a. s., a španielskym IDOM podpísali protokol o vytvorení spoločného podniku NUCEAL - NUClear Engineering ALliance, Alianciu jadrového inžinierstva, v júni 2023. Ide o významný míľnik pre budúcnosť európskej energetiky a priemyslu. Spojením má dnes NUCEAL v rámci EÚ viac ako 12 000 zamestnancov so širokými odbornými znalosťami a zručnosťami v oblasti jadrovej energetiky.

Cieľom NUCEAL je podporovať početné jadrové programy EDF, Électricité de France, ktoré táto významná energetická spoločnosť v Európskej únii rozvíja alebo bude rozvíjať.