Detail článku

19.04.2024 Naši ľudia

GR VUJE Matej Korec na NUCLEAR ENCOUNTER 2024: Ctíme si a uplatňujeme kritériá vysokej kvality, profesionalizmu a neustáleho vzdelávania pracovníkov

Každoročné stretnutie slovenských a českých jadrových energetikov, konajúce sa striedavo na Slovensku a v Českej republike, sa štandardne konalo za účasti našej úspešnej spoločnosti.

GR VUJE Matej Korec na NUCLEAR ENCOUNTER 2024: Ctíme si a uplatňujeme kritériá vysokej kvality, profesionalizmu a neustáleho vzdelávania pracovníkov

Generálny riaditeľ VUJE, a. s., Matej Korec bol spolu s predstaviteľmi spoločností Framatome, Westinghouse, I&С Energo a PPA ENERGO súčasťou panelovej diskusie venovanej iniciatíve WANO Action for Excellence, smerujúcej k posilňovaniu dôvery a zvyšovaniu kvality vo vzťahu prevádzkovateľ – dodávateľ.

Na foto sprava: Matej Korec, člen predstavenstva a generálny riaditeľ VUJE, a. s., Michal Kačena, Framatome, Country Director CZ&SK, Zoltán Lovász, PPA ENERGO s.r.o, konateľ a výkonný riaditeľ, Johan C. Hallen, Westinghouse Electric, Senior Director EMEA ES Z, Jiří Holinka, I&C Energo a.s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ.

V diskusii, ktorej mottom bolo heslo Excelence is not a destination, but a journey of continuos improvement, Úsilie o dokonalosť nie je cieľom, ale cestou neustáleho zlepšovania sa, GR našej spoločnosti VUJE zdôraznil, že pri projektoch s vplyvom na jadrovú bezpečnosť sú prevádzkovateľ jadrového zariadenia (zákazník) aj dodávateľ doslova na jednej lodi „a preto by mal byť vzťah medzi nami mal byť založený na istej forme strategického partnerstva, odstupňovaný podľa závažnosti vykonávaných prác vo vzťahu k jadrovej bezpečnosti a k požiadavkám na kvalifikáciu a skúsenosti pracovníkov dodávateľa“.

Pre VUJE je táto iniciatíva veľmi inšpiratívna a je v plnom súlade s doterajším smerovaním spoločnosti.

„Ctíme si a vo svojej práci systematicky a dlhodobo uplatňujeme kritériá vysokej kvality, profesionalizmu a neustáleho vzdelávania pracovníkov. Veľmi dôsledne tiež dbáme na aplikovanie najnovších poznatkov pri využívaní nástrojov a postupov minimalizujúcich možný vznik ľudských chýb,“ uzatvoril generálny riaditeľ VUJE, a. s., Matej Korec.