Detail článku

14.07.2019 Novinky

JAVYS a VUJE v TV Markíza

Transport 12 parogenerátorov V1 je úspešne ukončený, začína fragmentácia

JAVYS a VUJE v TV Markíza

Pri vstupe do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo do roku 2025 zlikvidovať bloky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Kľúčovou časťou celého procesu likvidácie JE V1 je realizácia projektu “Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“, ktorý realizuje Konzorcium Westinghouse - VUJE pre zákazníka JAVYS, a.s.

Transportom posledného z 12 parogenerátorov do budovy strojovne bola minulý týždeň úspešne ukončená jedna z najnáročnejších častí uvedeného projektu. Nasledujúcou etapou je samotná fragmentácia parogenerátorov na komponenty s rozmermi vhodnými pre ich umiestnenie v štandardných ohradových paletách (do hmotnosti 1 tony) alebo v 200 l sudoch. Pričom hmotnosť jedného parogenerátora je približne 145 ton.

Na fragmentáciu bude použité špeciálne navrhnuté zariadenie, pričom sa predpokladá, že doba rezania 1 parogenerátora je približne 3 mesiace. Ide o unikátne zariadenie v Európe, na ktorého vývoji a výrobe sa spolu s VUJE, a. s., podieľali významné slovenské vedecko-technické kapacity z Technickej univerzity v Košiciach.

„Samotný proces od návrhu, projektovania až po výrobu zariadenia trval približne 2 roky, a áno, ide o prototyp,“ hovorí za VUJE Matej Zachar, vedúci oddelenia riadenia projektov fragmentácie komponentov jadrových elektrární V1 a šéf predmetného projektu.

Reportáž v TELEVÍZNYCH NOVINÁCH Markízy