Detail článku

01.01.2021 Novinky

Kalendár VUJE 2021: 12 dôkazov, že jadrová energia je zelená

VUJE prináša 12 faktov o jadrovej energii ako skutočne čistom a pre životné prostredie priateľskom zdroji energie. Na každý mesiac v roku jeden.

Kalendár VUJE 2021: 12 dôkazov, že jadrová energia je zelená

01 Ak by ste za celý život využívali iba jadrovú energiu, jej zdroj by sa zmestil do jednej 330 ml plechovky. Do rovnakej plechovky by sa zmestil aj všetok vyprodukovaný jadrový odpad.

02 Človek žijúci pri jadrovej elektrárni dostane vplyvom jej prevádzky 0,0027 miliSieverta žiarenia za rok, ale 1 transatlantický let vystavuje ľudí žiareniu 0,08 miliSieverta. Pre porovnanie: ročná dávka od prirodzeného pozadia v SR je 3 miliSieverty.

03 Až 2,1 miliardy ľudí na svete nemá prístup k zdravotne neškodnej pitnej vode. Na odsoľovanie morskej vody sa v tejto súvislosti efektívne využívajú aj jadrové technológie.

04 Riziko zo žiarenia, ktoré predstavujú jadrové elektrárne, je zanedbateľné. Človek žijúci pri jadrovej elektrárni je vystavený dávke zo žiarenia 0,0027 miliSieverta za 1 rok jej prevádzky, zubný röntgen vystaví každého dávke radiácie 0,005 miliSieverta a konzumácia 1 banánu alebo 1 skenovanie na letisku dávke 0,0001 miliSieverta.

05 Vodík môže byť kľúčovým zdrojom energie pri dekarbonizácii v priemysle, kamiónovej, lodnej a leteckej doprave. Efektívny – vysoko ekonomický a úplne ekologický – spôsob výroby vodíka vie poskytnúť vysokoteplotný reaktor.

06 1 jadrový reaktor s výkonom 900 MW vyrobí toľko elektrickej energie ako 1400 veterných turbín – každá s inštalovaným výkonom 3 MW, za rovnaké obdobie. Výkon takéhoto reaktora je rovný výkonu 1,3 milióna konských síl – pri prepočte 1 konská sila = 746 Wattov, a výkonu 2000 motorov športového automobilu.

07 Ako dlho vydrží svietiť žiarovka na jeden gram paliva? Zo zemného plynu 39 minút, z uhlia 23 minút a z jadrového paliva 320 dní.

08 Všetko vyhorené jadrové palivo vyprodukované jadrovým priemyslom vo svete od roku 1950 by sa zmestilo na plochu futbalového štadióna s hĺbkou menej ako 9 metrov. Uhoľné elektrárne to isté množstvo odpadu produkujú každú 1 hodinu.

09 Jadrová energia je po vode druhým najväčším zdrojom nízkouhlíkovej energie vo svete. 1 uránová peleta, veľká ako gumený medvedík, má toľko energie ako 481 m3 zemného plynu, 564 litrov ropy alebo 1 tona čierneho uhlia.

10 Jadrová energia tvorí v súčasnosti 1/3 nízkouhlíkovej výroby elektriny vo svete a do roku 2040 by mala jadrová produkcia elektriny vzrásť o celých 60 %.

11 Jadrová energia produkuje viac elektriny na menšej ploche ako ktorýkoľvek iný zdroj. Solárne fotovoltické elektrárne vyžadujú na výrobu rovnakého množstva elektriny 75-krát viac plochy a veterné zariadenia potrebujú až 360-krát väčšiu plochu.

12 Elektrická energia z jadrových elektrární je – na rozdiel od veterných a fotovoltických zdrojov – generovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka bez emisií skleníkových plynov. Pomáha udržiavať životné prostredie čisté a priaznivé.