Detail článku

25.04.2024 Naši ľudia

Na JobFair FEI STU sme úspešne odprezentovali našu landing page pre študentov

Počas jarného kariérneho veľtrhu FEI JobFair na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sme o práci našej spoločnosti hovorili s domácimi aj zahraničnými študentmi.

Na JobFair FEI STU sme úspešne odprezentovali našu landing page pre študentov

Veľtrh s 20-ročnou tradíciou sa medzi študentmi teší obľube najmä pre svoj neformálny charakter a širokú účasť návštevníkov. Najčastejšou otázkou pri stánku VUJE, a. s., bola možnosť brigády v našej spoločnosti, na ktorú najpovolanejší tím v zložení riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja Tomáš Kliment s kolegami Romanou Vojtechovou a Slavomírom Bebjakom odpovedali súhlasne s tým, že ide o jednu z viacerých atraktívnych možností rozvoja spolupráce s mladými, zanietenými ľuďmi.

Viac informácií o práci vo VUJE, a. s., nájdete na stránke  student.vuje.sk 

 

Zľava Tomáš Kliment, riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja VUJE, a. s., Romana Vojtechová z oddelenia pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty, na titulnej foto so Slavomírom Bebjakom, špecialistom divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja.

FEI STU Bratislava.

Tomáš Kliment, riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja VUJE, a. s.

Slavomír Bebjak, špecialista divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja VUJE, a. s.