Detail článku

02.04.2024 Naši ľudia

Na konferencii SMiRT 27 v japonskej Yokohame sme navštívili aj jadrovú elektráreň Fukušima

Medzinárodná odborná konferencia SMiRT (International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology) vo svojom 27. ročníku zavítala do japonskej Yokohamy. K viac ako 600 akceptovaným príspevkom od vedcov, inžinierov a ďalších účastníkov konferencie v 17 technických sekciách sa pridali aj naši kolegovia Ing. Marek Adamech, PhD., a Ing. Dávid Slnek z oddelenia štrukturálnych analýz Divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení VUJE, a. s.

Na konferencii SMiRT 27 v japonskej Yokohame sme navštívili aj jadrovú elektráreň Fukušima

Konferencia každoročne pokrýva širokú paletu odborných tém z jadrovej a reaktorovej techniky – od materiálov, štruktúrnej integrity, palivového cyklu až po modelovanie a bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení.

„Úloha jadrovej energetiky pri budovaní dekarbonizovanej spoločnosti na zmiernenie následkov globálneho otepľovania a na zabezpečenie globálnej energetickej bezpečnosti je nenahraditeľná. Túto renesanciu jadra si postupne osvojujú takmer všetky vyspelé krajiny sveta a my určite nemôžeme zaostávať,“ zhodnotil našu prácu Marek Adamech.

K tejto snahe sa pridávame aj prostredníctvom výskumného projektu DELISA-LTO, kde hodnotíme komponenty z vyradenej JE V1 a ich vplyv na dlhodobú prevádzku jadrových elektrární. O tom pojednával aj náš príspevok s názvom – Impact of primary piping material conditions on safe long-term operation of VVER-type NPPS: DELISA-LTO assesment, ktorý zaujal prítomných poslucháčov “ potvrdil Dávid Slnek.

Súčasťou sprievodného technického programu konferencie bola aj exkurzia do havarovanej JE Fukushima Daiichi, kde po zemetrasení v roku 2011 v dôsledku zaplavenia vlnou tsunami došlo k veľkej havárii na štyroch jadrových blokov. Momentálne prebiehajú intenzívne dekontaminačné a vyraďovacie práce na havarovaných blokoch, odčerpávanie kontaminovanej vody, a po jej vyčistení o následné vypúšťanie do oceánu.

Bolo skutočne veľkým profesionálnym zážitkom byť na mieste a vidieť na vlastné oči nielen následky nešťastnej havárie, ale najmä obrovskú snahu a odhodlanie pri ich odstraňovaní,“ popísal profesijné momenty zo špecializovaného centra diania v Japonsku Marek Adamech.

Našim kolegom za ich profesionálne podnety medzi špičkovými odborníkmi v segmente ďakujeme.

Ing. Dávid Slnek počas prezentácie.

Na hlavnej snímke je Ing. Marek Adamech, PhD. (druhý sprava) počas exkurzie do JE Fukušima, a v pozadí vidieť vybudované ochranné prekrytie havarovaných blokov 3 a 4.