Detail článku

27.05.2024 Novinky

Nadnárodná certifikačná autorita LRQA nám udelila prestížny certifikát. VUJE, a. s., potvrdila pozíciu slovenského lídra v jadrovej energetike

Naša spoločnosť VUJE získala ako prvá na Slovensku certifikát podľa štandardu ISO 19443:2018. Udelila nám ho nadnárodná certifikačná autorita LRQA. O vydanie certifikátu sa môžu uchádzať iba firmy, ktoré dodávajú produkty a služby dôležité pre jadrovú bezpečnosť.

Nadnárodná certifikačná autorita LRQA nám udelila prestížny certifikát. VUJE, a. s., potvrdila pozíciu slovenského lídra v jadrovej energetike

Aplikácia medzinárodných štandardov, ktoré reprezentuje tento certifikát, je významným ukazovateľom kvality pre všetkých globálnych hráčov na trhu s jadrom. Jeho získaním potvrdzuje VUJE svoju pozíciu lídra a spoľahlivého partnera pre prevádzkovateľov jadrových zariadení nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v celej Európe.

„Uznávanými profesionálmi sme v odbore nielen pre naše know-how, ale aj preto, že vysoká úroveň kultúry jadrovej bezpečnosti je pre nás samozrejmosťou,“ zhodnotil významnú aktualitu generálny riaditeľ VUJE, a. s., Matej Korec.

Vzhľadom na širokú paletu aktivít VUJE –  od analýz, výpočtov a projektovania, cez výrobu špecifických manipulátorov, školenia personálu, až po vyraďovanie a nakladanie s vyhoretým palivom, bola koordinácia procesov v rámci certifikácie náročná.

„Implementáciou systému ISO 19443:2018 sme plne zužitkovali doterajšie poznatky z technickej legislatívy, metodík MAAE, ako aj skúsenosti, ktoré sme získali v rámci mimoriadne zaujímavých a prísnych auditov zo strany našich zákazníkov či dodávok pre nové elektrárne, napr. v Turecku alebo vo Fínsku,“ doplnil výnimočnosť vedúci úspešného tímu Peter Horváth. „Implementáciu týchto požiadaviek už priamo pri auditoch ocenili aj naši zákazníci, ako napríklad Framatome alebo Slovenské elektrárne. Silné referencie a takéto nezávislé potvrdenie môžu byť efektívnym nástrojom ako si globálni zákazníci môžu vyberať overených a spoľahlivých dodávateľov. Lebo, úprimne, ak je v hre bezpečnosť prevádzky elektrárne, je klientovi jasné, že hlavným kritériom dodávky nemôže byť iba cena.“

Udelenie prestížneho certifikátu je významným míľnikom aj v rámci združenia NUCEAL, NUClear Engineering Alliance, ktoré vzniklo ako spoločný podnik francúzskej firmy ASSYSTEM, španielskej IDOM a našej spoločnosti VUJE v roku 2023. V období začínajúcej sa renesancie jadra bude navyše zavedenie medzinárodných štandardov veľkou výhodou pri potenciálnej spolupráci na projektoch v zahraničí. „Systém manažmentu kvality bude významným ukazovateľom aj v rámci vývoja a postupného nasadzovania SMR, malých modulárnych jadrových reaktorov,“ potvrdil generálny riaditeľ a člen predstavenstva VUJE, a. s., Matej Korec.

Rozhodnutie manažmentu implementovať tento systém so špecifickým dôrazom na jadrovú bezpečnosť v rámci VUJE len potvrdzuje prioritu spoločnosti ‚safety first‘, teda bezpečnosť na prvom mieste.

Proaktívny prístup k tejto téme je nielen súčasťou nášho know-how, ale aj DNA našich expertov a špecialistov, preto chceme poďakovať všetkým kolegom za spoluprácu počas implementácie požiadaviek certifikácie a customizácie na špecifické podmienky VUJE v rámci celej prípravy, tréningov a školení.

Zvlášť ďakujeme kolegom z divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja, s ktorými sme tému detailne analyzovali a konzultovali.