Detail článku

11.03.2022 Naši ľudia

Nahliadnite za oponu výroby unikátneho tréningového manipulátora: Takto vznikal IRIS-V (fotoreportáž)

VUJE je autorom unikátneho výcvikového manipulátora, jediného svojho druhu v Európe. Vznikol na základe požiadavky českého ČEZ-u a je nasadený vo výcvikovom centre jadrovej elektrárne Temelín. Prinášame fotoreportáž zo zákulisia výroby jedinečného stroja s názvom IRIS-V predstavujúci výrazný pokrok v oblasti diaľkovo ovládaných zariadení pre jadrové elektrárne.

Nahliadnite za oponu výroby unikátneho tréningového manipulátora:  Takto vznikal IRIS-V (fotoreportáž)

Špeciálne navrhnutý výcvikový manipulátor IRIS-V slúži na výcvik personálu. Bol vyvinutý identicky s prevádzkovými, ktoré zabezpečujú kontroly parogenerátorov v jadrových elektrárňach. Vďaka tomuto komplexnému zariadeniu nie je potrebná prítomnosť človeka priamo v prostredí radiácie. Personál tak môže trénovať či zlepšovať svoje zručnosti a získať odbornosť skôr, než príde do reálneho pracovného priestoru.

V rukách odborníkov 

Proces výroby až po vykonanie skúšok trval 12 mesiacov. Na tomto type výcvikového manipulátora pracoval tím pod vedením Pavla Jablonického, vedúceho oddelenia konštrukcie a vývojovej dielne VUJE, a.s., ktorý sa 35 rokov venuje diaľkovo ovládaným manipulátorom pre nedeštruktívne opravy hlavných komponentov jadrových elektrární doma i vo svete. „Ak sa pozrieme na zariadenie z pohľadu jeho možností a funkcií, môžeme jasne tvrdiť, že v Európe ani vo svete neexistuje firma, ktorá by mala takéto riešenie. Naša jedinečnosť je najmä v komplexnosti, ktorú ponúkame,“ vysvetľuje P. Jablonický. 

Hrdý na svoj tím 

Na významný projekt dohliadal náš člen predstavenstva a riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení Adrian Kovalyk. Teší ho zanietenosť kolegov, ale aj pokroková filozofia spoločnosti ČEZ, a. s., ktorá s požiadavkou výcvikového manipulátora prišla. Svojím prístupom ku kvalitnej príprave personálu je spoločnosť ČEZ príkladom pre ostatných prevádzkovateľov jadrových elektrárni. Sme hrdí, že na základe tejto spolupráce sa naše portfólio zariadení rozrástlo,“ potvrdzuje A. Kovalyk.

Výcvikový manipulátor IRIS-V  v skratke

  • 1. výcvikový manipulátor v Európe svojho druhu
  • Je totožný s manipulátormi typu IRIS v prevádzke
  • Slúži na výcvik personálu v „čistom“ prostredí
  • Pracoval na ňom 21 členný tím
  • Je nasadený vo výcvikovom centre jadrovej elektrárne Temelín
  • Proces vývoja a výroby trval 12 mesiacov

 

Vývoj a výroba IRIS-V v atraktívnej fotoreportáži: 

PRVÉ KROKY: Konštruktér tvorí budúci modul na grafickej stanici v profesionálnom 3D CAD programe. 

DOKUMENTÁCIA V PAPIEROVEJ FORME: Príprava na odovzdanie do výroby. 

ZÁVEREČNÁ KONTROLA DOKUMENTÁCIE: Je v rukách správkyne dokumentácie Zuzany Silberhorn, konštruktéra Richarda Zdarilka a vedúceho projektu Tomáša Lehutu. 

VÝROBA DIELOV: Oddelenie elektro vyrába diely podľa výkresovej dokumentácie. 

PRED ZAČATÍM MONTÁŽE: Pracovník oddelenia konštrukcie a vývojovej dielne Milan Ťažký kontroluje vyrobené súčiastky. 

POHYBOVÁ SKRUTKA: Jej rozmerová kontrola je pred začatím montáže suportu nevyhnutná.

V DIELNI: Pracovník montuje uhlovú prevodovku na suport modulu OPZ. 

MONTÁŽ SANÍ SUPORTU: V rukách ju má kolega Ondrej Matovič.

KOMPLETIZÁCIA HLAVICE: Milan Ťažký pri skladaní nasadzovacej hlavice pre modul OPZ. 

MONTÁŽ ODSÁVACEJ KOMORY: Je určená pre zber triesok na vŕtacej hlavici modulu OPZ. 

CELKOVÝ POHĽAD: Výmenný modul X-Probe so špeciálnou sondou na skúšanie rúrok parogenerátora uložený v prepravnom obale. 

TÍM VÝVOJOVEJ DIELNE: Pracovný tím tvoria (zľava) Ján Lehen, Marián Bottek,  Michal Mydlárik, Dušan Hornák, Pavol Jablonický, Ľubomír Voščinár,  Milan Ťažký, Ondrej Matovič a Peter Mydlárik. 

STOJA ZA ZRODOM IRIS - V: (zľava dole) Ján Molitoris, Tomáš Lehuta a Juraj Bokora, (zľava hore) Ondrej Haršányi,  Zuzana Silberhorn, Pavol Jablonický, Richard Zdarilek a riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení Adrian Kovalyk.

DETAIL: Segment skutočnej rúrkovnice parogenerátora PG-1000 s odvŕtanou rúrkou a vloženou záslepkou. 

PRED TESTOVANÍM: Pracovníci dielne pripravujú manipulátor IRIS-V na skúšky a vkladajú ho do skúšobného stendu. 

PRIPRAVENÝ NA NASADENIE: Manipulácia s modulom pred nasadaním na vozík manipulátora.

MODUL NA KONTROLU RÚROK: Detailný pohľad na tlačný mechanizmus sondy.

MODUL OPZ POČAS SKÚŠOK SO SUŠIACOU HLAVICOU: Prebieha skúška sušenia povrchu rúrkovnice kolektora.

PRED MANIPULÁTOROM S RIADIACOU JEDNOTKOU: Vedúci oddelenia konštrukcie a vývojovej dielne Pavol Jablonický spolu s Tomášom Lehutom a mechanikom Milanom Ťažkým, konštruktérom Jánom Molitorisom a riaditeľom divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení Adrianom Kovalykom.

V RUKÁCH ODBORNÍKOV: Vedúci projektu s mechanikom ustavujú modul OPZ na základný manipulátor IRIS-V.

IRIS-V V SKÚŠOBNOM STENDE S NASADENÝM MODULOM OPZ: Vedúci oddelenia konštrukcie a vývojovej dielne Pavol Jablonický a riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení Adrian Kovalyk sú hrdí na unikátny manipulátor z dielne VUJE.  

PRACOVISKO VUJE: Všetko pripravené na odovzdanie zákazníkovi.

DATA ROOM: Pracovisko spracovávania a vyhodnocovania dát z meraní skúšobnými modulmi, na základe ktorých sa následne rozhodne o zaslepovaní rúrok parogenerátorov.