Detail článku

28.03.2022 Napísali o nás

O novom simulátore z dielne VUJE informuje aj European Technical Safety Organisations Network

Naša spoločnosť VUJE, a.s., vyvinula nový reprezentatívny plnorozsahový simulátor pre účely jadrovej elektrárne EBO V-2, ktorý onedlho začne slúžiť pre účely výcviku ich zamestnancov. Autorom odborného článku pre ETSON je Juraj Marec z divízie Školiace a výcvikové stredisko personálu JZ.

O novom simulátore z dielne VUJE informuje aj European Technical Safety Organisations Network

Celý článok môžete čítať TU

Spoločnosť VUJE vyvinula a dodala nový plnorozsahový simulátor pre účely JE EBO V-2 prevádzkovaný spoločnosťou Slovenské elektrárne a.s. v rekordne krátkom čase. Tento rozsiahly projekt bol realizovaný odborníkmi VUJE z viacerých divízií. Projekt zahŕňal analýzu aktuálneho stavu blokovej dozorne, návrh databázy komponentov a zariadení, výrobu panelov a pultov, návrh novej knižnice softvérových objektov a protokolu pre komunikáciu so vstupno-výstupnou časťou, aktualizáciu operačného systému a aplikačného programového vybavenia a inštaláciu vývojového prostredia pre riadenie konfigurácie simulátora.  

Samotná realizácia obsahovala výrobu, dodávku a montáž panelov a pultov, portovanie systémov simulátora, integráciu a testovanie riadiaceho systému simulátora v novom prostredí. Veľkou výzvou v projekte bolo zosúladenie viacerých činností od návrhu projektu a vypracovania dokumentácie až po samotnú realizáciu, riadením rôznych odborných činností v rámci inžinierskych a konštrukčných prác.

Unikátnosť projektu bola najmä v realizácii dizajnu a výstavbe blokovej dozorne z 80-tych rokov, s použitím najmodernejších výpočtových a automatizačných technológií. Bloková dozorňa plnorozsahového simulátora JE EBO V2 teraz obsahuje moderné rozhranie vstupno-výstupnej časti, prispôsobené k použitým panelom a pultom. Samotný simulačný server využíva najnovšiu verziu riadiacej konfigurácie. Simulované systémy tretích strán boli aktualizované a prispôsobené tak, aby zodpovedali súčasnému stavu jadrovej elektrárne EBO V-2.

VUJE dodalo toto zariadenie po dôkladnom procese validácie s cieľom minimalizovať prípadné konfiguračné odchýlky a zabezpečiť spoľahlivú dlhodobú prevádzku podľa najnáročnejších požiadaviek a očakávaní zákazníka. Praktický význam simulátora v Jaslovských Bohuniciach bude v roku 2023 rozšírený modernizáciou modelu aktívnej zóny reaktora podľa najnovšej zavážky. Zariadenie bude vybavené modelom MELCOR na simulovanie ťažkých havárií a v nasledujúcej fáze systémom vyvedenia výkonu a systémom monitorovania vibrácií turbíny.

Juraj Marec