Detail článku

16.08.2021 Naši ľudia

Podpredseda predstavenstva VUJE Alexander Kšiňan: Sme experti na transformátory a hĺbkovú diagnostiku

V minulosti pôsobil na Islande a v Grónsku, riadil projekty vo Švédsku aj Fínsku. Aktuálne zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva VUJE, a.s., a riadi segment odlišný od historicky pôvodného core biznisu – jadrovej energetiky – našej spoločnosti. Jeho divízia je zameraná na oblasť prenosu a distribúcie elektrickej energie, na starosti má zákazníkov prevádzkujúcich prenosové a distribučné sústavy. Aké postavenie má divízia riaditeľa ALEXANDRA KŠIŇANA, čím je výnimočná a aké sú jej najväčšie projekty?

Podpredseda predstavenstva VUJE Alexander Kšiňan: Sme experti na transformátory a hĺbkovú diagnostiku

Pochádzate z rodinnej línie energetikov. Vaše smerovanie v pracovnej oblasti bolo zrejme jasné.

Je to tak. Dostal som sa k energetike cez môjho deda a môjho otca. Otec bol dlhoročným zamestnancom Slovenských elektrární, neskôr Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy.

V minulosti ste pracovali ako top manažér v oblasti energetiky v inej spoločnosti. Čo nakoniec rozhodlo stať sa členom topmanažmentu VUJE, a.s.?

Dôležitým faktorom bolo stabilné vlastnícke prostredie, ktoré umožňuje rozvoj, ale aj cielené investovanie do rozvoja a iných činností. Je to obrovský rozdiel oproti povedzme korporátnym private equity štruktúram, kde sa v týchto krokoch výdavky minimalizujú. VUJE je firma s bohatou tradíciou a kultúrou, je na trhu už 45 rokov a teda overená časom. Okrem toho je spoločnosť viac diverzifikovaná v zmysle pôsobenia vo viacerých odvetviach a business segmentoch.

Hovoríte o divízii pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy, ktorú riadite od roku 2016.

Áno. Mám na starosti divíziu podpory prenosu a distribúcie, venujeme sa segmentu zákazníkov, ktorí sú prevádzkovateľmi prenosových a distribučných sústav. Týka sa to predovšetkým slovenského a českého trhu, ale aj širšieho zahraničia. Náš divízny tím tvorí 150 ľudí vrátane realizačných tímov na výstavbu. Je to približne štvrtina súčasného stavu zamestnancov celej spoločnosti VUJE, a.s. 

Čím je vaša divízia v rámci firmy výnimočná? 

Všetky ostatné divízie sú orientované hlavne na jadrovú energetiku a na jednotlivé životné cykly jadra. My sme z tohto titulu nepríbuzný segment. Za minulý rok sme však výkonovo tvorili podstatnú časť obratu spoločnosti, takže sme pevnou nohou postavenou do tejto oblasti a ďalší stabilný pilier mimo jadra. 

Ktoré kľúčové projekty ste realizovali? 

Máme ich za sebou veľa. Absolútne aktuálne sme ako líder konzorcia ukončili na slovenské investičné parametre dva veľké projekty výstavby prenosových vedení. Prvé vedenie sa nachádza v katastri Rimavskej Soboty a končí až na štátnej hranici s Maďarskom. Je teda kľúčovým prepojením tohto južného profilu medzi Maďarskom a Slovenskom. Vedenie sme odovzdali začiatkom tohto roka. Koncom minulého roka sme zase odovzdali vnútroštátne vedenie z Križovian do Bystričian, ktoré malo skoro 80 kilometrov a je jedným z kľúčových prvkov lokálnej prenosovej sústavy. Bol to posledný projekt financovaný s podporou Európskej banky pre obnovu a rozvoj. 

Spomínali ste zahraničie, aj tam máte za sebou úspešné projekty.

Jeden z našich úspešných zahraničných projektov sme realizovali ešte nedávno v Nórsku, a to priamo za polárnym kruhom. Na výstavbe nového vedenia sme pracovali tri roky. Projekt bol náročný na organizáciu a logistiku najmä preto, že naši ľudia boli dlhodobo vo veľkej vzdialenosti od sídla materskej spoločnosti, ale tiež pre špecifické extrémne podmienky vzhľadom na lokalitu. To si vyžadovalo aj špeciálnu techniku a špeciálne prístupy k pracovným postupom. Bolo to v divočine, ďaleko od domova, plus do toho prišla v poslednom roku aj koronakríza a museli sme sa vysporiadať  s lokálnymi reštrikciami v rámci covid opatrení. Neexistuje firma z nášho európskeho regiónu, ktorá by ukončila takéto dielo a pritom nepodniká na škandinávskom trhu. Naozaj to bol jeden zo zásadných projektov, ktorý otestoval naše schopnosti. A tie klient výrazne ocenil.

Aké sú pracovné plány divízie na nasledujúce obdobie? 

Vždy toho máme v portfóliu viac. Na Slovensku je momentálne cítiť útlm v investičnej výstavbe hlavne u veľkých zákazníkov, takže väčšina pracovného úsilia sa koncentruje do Českej republiky. Pre lokálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy ČEZ Distribuce realizujeme zásadnú rekonštrukciu 110 kV rozvodne v Uničove. Jeden z najväčších aktuálnych projektov na Slovensku je výstavba novej rozvodne Borský Svätý Jur pre Západoslovenskú distribučnú. Sme aktívni aj v širšom zahraničí, v Slovinsku staviame 400 kV vedenie Cirkovce – Pince.

Výrazným posunom ďalších aktivít VUJE, a.s., je aj rozvoj revolučných technológii a leteckej diagnostiky, ktorá je v podstate novinkou.

Vo VUJE robíme naozaj všetko preto, aby sme boli dobrou a komplexnou firmou. Vlastníme niekoľko špecialít, ktoré nemá konkurencia. Sme experti na transformátory aj na hĺbkovú diagnostiku. Úplne novým produktom je letecká diagnostika. Disponujeme helikoptérou vybavenou najmodernejšími snímačmi, máme letecké laboratórium, čiže vybavenie, ktoré je európskou špičkou v diagnosticko-snímacom segmente. Tieto komponenty nám umožňujú realizovať čokoľvek od monitoringu hraníc cez skúmanie leteckých vizuálnych kontrol až po rôzne spektrálne analýzy zo vzduchu. Aktuálne vďaka nim realizujeme pre klientov leteckú vizuálnu diagnostiku elektrických vedení po celom Slovensku. 

Manažovať tím 150 ľudí a byť podpredsedom predstavenstva spoločnosti sú obrovské výzvy a žiadajú rovnako výrazné nasadenie. Čo je vašou osobnou motiváciou?

Práca v kolektíve VUJE, kde máme v rámci topmanažmentu, aj s mojimi kolegami v divízií veľmi dobré až priateľské vzťahy. Na vysoké nasadenie som zvyknutý aj z vrcholového sveta športu. Takmer celý doterajší voľný čas som trávil pri basketbale či už ako hráč alebo ako funkcionár vo výkonnom výbore slovenskej basketbalovej asociácie. Záľub mám viac, baví ma hudba, hrám na gitaru a bicie a chvíľu som sa pohyboval aj v hudobnom zákulisí. Energiu dopĺňam aj s rodinou v prírode či lozením po kopcoch s kamarátmi. A, samozrejme, na nočnom stolíku musím mať vždy knihu. 

Alexander Kšiňan ml., podpredseda predstavenstva a riaditeľ divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy VUJE, a.s.