Detail článku

12.04.2023 Novinky

Privítali sme vo VUJE vzácnu návštevu, Jeho Excelenciu Nigela Bakera, veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku

Generálny riaditeľ Matej Korec, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty Andrej Žiarovský a zástupca GR Peter Líška odprezentovali Jeho Excelencii britskému veľvyslancovi históriu 46-ročnej spoločnosti VUJE, a.s., široké portfólium a komplexnosť našich činností, a vymenili si poznatky o situáciách v dvoch priateľských krajinách UK a SR v sfére jadrovej energetiky.

Privítali sme vo VUJE vzácnu návštevu, Jeho Excelenciu Nigela Bakera, veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku

„Vnímame to ako prvý krok k intenzívnejšiemu kontaktu a prípadným obchodným vzťahom s Veľkou Britániou a britským jadrový firmami či priemyslom,“ zhodnotil význam bilaterálneho stretnutia Andrej Žiarovský. „Odprezentovali sme rozsah našich služieb od príprav projektov cez podporu prevádzkovateľov jadrových zariadení až po zadnú časť palivového cyklu a ekologické postupy narábania s jadrovými odpadmi.“

V závere návštevy sa Jeho Excelencia Nigel Baker oboznámil s fungovaním nášho výcvikového strediska za prítomnosti riaditeľa divízie školiace a výcvikové stredisko personálu JZ Peter Drobný, kde sa stal na malú chvíľu operačným dôstojníkom jadrových zariadení.

Ďakujeme za návštevu.

Jeho Excelencia britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker a generálny riaditeľ VUJE, a. s., Matej Korec.