Detail článku

31.08.2022 Novinky

Sebavedomo sme zvládli významnú časť projektu D4.2, hovorí Matej Zachar. VUJE v konzorciu s Westinghouse ukončilo fragmentáciu 12 parogenerátorov JE V1

Matej Zachar, šéf projektu vyraďovania kontaminovaných komponentov elektrárne V1 Jaslovské Bohunice, je hrdý na svoj tím. Výnimočný projekt vyraďovavania reaktorov sovietskeho typu VVER-440 a demontáž všetkých hlavných komponentov sa realizovala historicky priamo v jadrovej elektrárni.

Sebavedomo sme zvládli významnú časť projektu D4.2, hovorí Matej Zachar. VUJE v konzorciu s Westinghouse ukončilo fragmentáciu 12 parogenerátorov JE V1

Samotná fragmentácia PG sa začala v decembri 2019 a posledný z 12 parogenerátorov bol fragmentovaný pred termínom stanoveným v aktuálnom harmonograme projektu.

„Nové skúsenosti nám ukázali, že náš tím vie zrealizovať a doviesť do úspešného konca aj veľké projekty. A to aj s ľuďmi, ktorí sa doteraz na podobných projektoch nepodieľali, vrátane mňa,“ hovorí Matej Zachar za VUJE, a. s. „Na projekte sa stretli ľudia na vysokej odbornej aj ľudskej úrovni, bez nich by to nešlo,“ poukazuje aj na kľúčových partnerov Technickú univerzitu v Košiciach a Westinghouse Electric Company.

Na procese samotného rezania pracoval 20- až 30-členný tím. 

Hmotnosť jedného PG je približne 155 ton, z čoho približne 105 ton tvorí plášť a pomocné konštrukcie, takmer 30 ton teplo výmenné rúrky a asi 20 ton predstavujú kolektory.

„Viac ako dve tretiny parogenerátora vieme uvoľniť do životného prostredia na druhotné spracovanie, čo je veľmi významný faktor,“ pripomína Matej Korec, generálny riaditeľ a člen predstavenstva VUJE, a. s.

Donorom projektu vyraďovania pre klienta JAVYS, a.s., je Európska banka pre obnovu a rozvoj.

Fragmentácia všetkých 12 parogenerátorov je ukončená, obrovské konštrukcie a manipulátory sú teraz v procese dekontaminácie a čiastočnej demontáže. 

Generálny riaditeľ Matej Korec a šéf projektu za VUJE, a.s., Matej Zachar pár hodín pred začiatkom fragmentácie posledného z 12 parogenerátorov JE V1 Jaslovské Bohunice.

Finále! Posledný rez posledných 2 kusov posledného z 12 fragmentovaných parogenerátorov.