Detail článku

13.11.2023 Novinky

Skupina vedecko-technickej podpory VUJE bola ocenená ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Skupina vedecko-technickej podpory VUJE bola ocenená ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyvrcholením týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo už tradične udeľovanie „Ceny za vedu a techniku“ Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Počas slávnostného galavečera v bratislavskej Incheba Expo boli aj tento rok v piatich kategóriách odovzdané ceny ôsmim osobnostiam a jednému vedecko-technickému tímu. Cieľom ocenenia je vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti a vedecké tímy za ich dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Cenou za vedu a techniku za rok 2023 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“ boli ocenení pracovníci Skupiny vedecko-technickej podpory spúšťania 3. bloku JE Mochovce pod vedením Ing. Jozefa Kureka. Úspešné spustenie 3. bloku JE Mochovce pod vedením pracovníkov VUJE, a. s., je výsledkom poctivej a komplexnej prípravy, dôkladne vypracovaných programov skúšok a profesionálnosti tímov realizátorov skúšok, vedecko-technickej podpory spúšťania a pracovníkov prevádzkovateľa SE, a. s., ktorí sa podieľali na jeho realizácii. Za úspešné dosiahnutie tohto cieľa patrí všetkým kolegom úprimné poďakovanie.

Laureátmi Ceny za vedu a techniku za rok 2023 v kategórii Vedecko-technický tím roka sú

Ing. Jozef Kurek, Ing. Martin Prachár, Ing. Marcel Maixner, Ing. Juraj Rohár, Ing. Andrej Rožič,

Ing. Rastislav Šeliga, Ing. Martin Marke, Ing. Jozef Hermanský, PhD., Ing. Igor Košuth,

Ing. Marián Sedláček, Ing. Štefan Rohár, Ing. Vincent Petényi, CSc., Ing. Jozef Čápka, Ing. Anton Pajtinka a Ing. Blažej Lošonský.

K získaniu ocenenia im srdečne gratulujeme. 

 

Niekoľko zaujímavostí na záver:

•             Začiatok FS 3. bloku: 9. 9. 2022

•             Dosiahnutie prvého kritického stavu reaktora: 22. 10. 2022

•             Koniec FS 3. bloku: 7. 1. 2023

•             Začiatok ES 3. bloku: 15. 1. 2023

•             Prvé prifázovanie 3. bloku k energetickej sieti: 31. 1. 2023

•             Dosiahnutie 100% nominálneho výkonu reaktora: 22. 9. 2023

•             Zahájenie 144 hodinového preukazného chodu: 8. 10. 2023

•             Ukončenie spúšťania 3. bloku: 14. 10. 2023

•             Celková doba FS a ES: 400 dní

•             Počas FS a ES 3. bloku bolo realizovaných celkom 326 skúšok

 

V súvislosti s ocenením Vedecko-technický tím roka 2023 o nás tiež napísali:

https://domov.sme.sk/c/23242888/ceny-za-vedu-a-techniku-udelili-osmim-osobnostiam-a-jednemu-timu.html

https://www.teraz.sk/slovensko/osmim-osobnostiam-a-jednemu-timu-udel/753682-clanok.html