Detail článku

02.01.2024 Naši ľudia

Ukončili sme pilotný projekt leteckej diagnostiky a projektovania pre maďarskú prenosovú sústavu s využitím najmodernejších technológií vrátane systémov LiDAR a Hyspex

Zahraničná spolupráca mala za cieľ dva základné body: kontrolu technického stavu kritickej infraštruktúry a zber lidarových dát z leteckého skenovania. Poslúžili ako detailný podklad na obnovu projektovej dokumentácie 400 kV nadzemného elektrického vedenia na severe Maďarska. Vyše 80 km tamojšieho elektrického vedenia pri náročných poveternostných podmienkach kontrolovalo šesť odborníkov zo slovenského tímu VUJE tri dni.

Ukončili sme pilotný projekt leteckej diagnostiky a projektovania pre maďarskú prenosovú sústavu s využitím najmodernejších technológií vrátane systémov LiDAR a Hyspex

Súčasťou prác našej spoločnosti VUJE, a. s., bola vizuálna a termografická kontrola, skenovanie  a zaznamenávanie potrebných dát. Vrtuľník – vybavený špeciálnymi modernými technológiami ako výkonný laserový systém LiDAR, diagnostický systém TRAKKA pozostávajúci z gyroskopicky stabilizovanej platformy s výkonnými optickými ultrafialovými a infračervenými senzormi, a hyperspektrálnej kamery HYSPEX – kontinuálne prelietaval ponad hornaté maďarské územie a umožnili dôkladnú kontrolu technického stavu aj na miestach, kam by sa tím autom vôbec nedostal.

Pilotný projekt leteckej diagnostiky pre prevádzkovateľa maďarskej prenosovej sústavy ukončil náš tím špecialistov pred koncom roka 2023.

Použitie lidarových dát bolo pre projektantov novinkou

„Išlo o jedinečné spojenie technológie leteckej diagnostiky, ktorú VUJE poskytuje, s vypracovaním podrobnej projektovej dokumentácie, kde štandardne používané geodetické merania neboli vôbec potrebné. Projektanti vychádzali iba z dodaných podkladov a lidarových dát, čo bola pre nich úplne nová skúsenosť. Mohli tak skontrolovať aj limitné stavy z hľadiska zaťaženia vodičov so zohľadnením klimatických faktorov, ako je pôsobenie vetra či námrazy,“ potvrdil Ľuboš Skurčák z divízie VUJE pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy pod vedením jej riaditeľa Alexandra Kšiňana, podpredsedu predstavenstva.

Aj keď samotné zalietavanie vrtuľníkom ponad vytýčené územia trvalo iba pár dní, prípravné práce na projekte sa začali už na jar tohto roku. Ani vietor a nepriaznivé počasie nezabránili úspešnému vykonaniu leteckých prác a identifikácii závad na elektrickom vedení pre našich partnerov. Ďalšieho 2,5 mesiaca trvalo, kým sa všetky nazbierané dáta spracovali. „Chceli sme vyhotoviť čo najlepšie podklady, vytvorili sme preto viaceré  výstupy ako napr. ortofotomapy, digitálny model terénu ktoré sa dali prepojiť s mračnami bodov, zachytenými systémom LiDAR,“ upresnil Ľuboš Skurčák.

Ortofotomapa ako rastrový obraz skutočného povrchu má vysokú informačnú hodnotu z pohľadu úplnosti, prehľadnosti a množstve zachytených detailov, má definovaný svoj súradnicový systém a smerovú orientáciu. „A keďže na Slovensku sa bežne používa iný súradnicový systém (JTSK) ako v Maďarsku (EOV), museli sa všetky dáta z leteckého snímkovania transformovať, čo bola menšia výzva, náš tím ju však hravo zvládol. Výsledky celého projektu sme 31. októbra odovzdali nášmu zahraničnému partnerovi.“

Na čo ešte technológia LiDAR slúži?

Laserová technológia LiDAR zaznamenáva digitálny odraz laserového lúča od reálnych objektov vo forme stámiliónov bodov, ktoré majú svoju presnú pozíciu v priestore. Body definujú ako objekty vyzerajú, aké sú medzi nimi vzdialenosti. Každému bodu je možné priradiť informáciu či ide o vodič, zemniace lano, samotnú zem alebo vegetáciu. Dátovým výstupom je tzv. mračno bodov. Letecká diagnostika umožňuje zoskenovať aj rozsiahle územia a nedostupný terén v pomerne krátkom čase. Celú prenosovú sústavu je tak možné skontrolovať a nasnímať v priebehu niekoľkých mesiacov, čo by fyzicky inak možné nebolo. Moderné prístroje kombinuje VUJE s vizuálnou kontrolou svojich špecialistov, ktorí odhalia závady na vedení aj tam, kde ich z fotiek nie je vždy vidno. Tento spôsob diagnostiky sa využíva najmä v pri rozsiahlych líniových energetických stavbách ako  distribučné a prenosové vedenia, ropovody, plynovody. Umožňuje identifikovať miesta, kde môžu nastať rizikové udalosti, ako napríklad nebezpečná vzdialenosť porastu od elektrického vedenia, detekcia posunutia svahov, riziko pádu stromov a podobne.

Systémy LiDAR a Hyspex sa však využívajú aj v archeológii alebo v poľnohospodárstve na sledovanie bonity pôdy či druhového zloženia vegetácie.

Viac na @vujea.s.7787 / Letecká diagnostika