Detail článku

28.06.2021 Novinky

VUJE privítalo najvyšších predstaviteľov Arménskej jadrovej elektrárne, stretli sa aj s predstaviteľmi vlády SR

Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Arménske jadrové elektrárne Eduard Martirosyan a prvý námestník generálneho riaditeľa Movses Vardanyan prijali pozvanie generálneho riaditeľa VUJE, a. s., Mateja Korca na návštevu viacerých jadrových objektov v Slovenskej republike, ktoré naša spoločnosť projektovala alebo dodávala pre štátnu Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s.

VUJE privítalo najvyšších predstaviteľov Arménskej jadrovej elektrárne, stretli sa aj s predstaviteľmi vlády SR

Návšteva najvyšších predstaviteľov Arménskej jadrovej elektrárne v Slovenskej republike sa uskutočnila v dňoch 21. – 24. júna 2021. Hostia mali možnosť si prezrieť Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach a Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v Mochovciach, na výstavbe ktorých sa VUJE významne podieľalo.

Boli im prezentované najdôležitejšie technológie spracovania rádioaktívnych odpadov inštalované v Bohunickom spracovateľskom centre: linka na spaľovanie horľavých rádioaktívnych odpadov, linka na lisovanie rádioaktívnych odpadov a linka na výrobu betónových kontajnerov, do ktorých sa spracované rádioaktívne odpady ukladajú na dlhodobé uskladnenie. 

V areáli Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach sa hostia oboznámili s technológiou dlhodobého skladovania rádioaktívnych odpadov, ktoré sa sem privážajú z Bohunického spracovateľského centra a z Technologického komplexu finálneho spracovania kvapalných rádioaktívnych odpadov v Mochovciach.

Hostia sa o všetky prezentované technológie intenzívne zaujímali a vyjadrili záujem preskúmať možnosť uplatnenia podobných technológií na území Arménskej republiky v spolupráci so spoločnosťami VUJE a JAVYS.

Vzácnych hostí prijali i vysokí štátni predstavitelia. Na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky sa vzájomných rozhovorov zúčastnil štátny tajomník Karol Galek, ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na stretnutí zastupoval Viktor Borecký zo sekcie hospodárskej spolupráce. Podporu realizácii takýchto projektov vyjadrila i Exportno-importná banka Slovenskej republiky ústami generálnej riaditeľky Moniky Kohútovej, ktorá tiež prijala arménskych hostí počas ich pobytu na Slovensku.

Slovenská republika je lídrom v spracovaní rádioaktívnych odpadov, keďže má vysokú priemernú hustotu obyvateľstva a nedisponuje odľahlými neobývanými územiami, na ktorých by sa rádioaktívne odpady mohli skladovať bez významnej miery spracovania. Technológiami spracovania rádioaktívnych odpadov sa začala zaoberať už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia po odstávke prvej československej jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach.