Detail článku

16.04.2020 Novinky

VUJE súčasťou projektu CONFIDENCE

VUJE, a. s., organizovala záverečnú pracovnú konferenciu (workshop) v rámci medzinárodného projektu CONFIDENCE

VUJE súčasťou projektu CONFIDENCE

Konferencia bola venovaná témam modelovania a rozhodovania v prípade mimoriadnych udalostí spojených s haváriou na jadrovej elektrárni. Osemdesiatosem účastníkov z medzinárodných organizácií, výskumných ústavov, úradov a inštitúcii, ktorí sú členmi národných krízových štábov a mimovládnych organizácií, a zástupcovia laickej verejnosti, mali možnosť vypočuť si a aktívne sa zapojiť do diskusie o výsledkoch projektu CONFIDENCE. V rámci rôznorodých pracovných diskusných skupín počas workshopu mali možnosť poskytnúť svoje predstavy o potrebách a návrhoch pre ďalší výskum a pokračovanie budúcej komplexnej výskumnej práce. Odborná konferencia priniesla  pokrok v prístupe k zvládnutiu nepredvídateľných a neurčitých udalostí vo všetkých fázach mimoriadnej situácie s dôrazom na to, že pri vývoji havarijnej situácie sa musí brať do úvahy celá šírka spoločenských a etických aspektov a aktívneho zapojenia všetkých stakeholderov, tzn. nielen tých, ktorí pripravujú odporúčania a prijímajú rozhodnutia, ale i tých, ktorých sa mimoriadna situácia bezprostredne dotýka a ovplyvní ich každodenný život. Závery odbornej konferencie a všetky materiály (prezentácie a plagáty) sú dostupné na stránke platformy NERIS

https://www.eu-neris.net/library/archives/concert/confidence/confidence-dissemination-workshop-2-5-december-2019.html).

Podrobné správy s rozsiahlymi výsledkami výskumu sú dostupné na stránke medzinárodného projektu EJP CONCERT (HORIZON 2020)

(Publications: https://www.concert-h2020.eu/en/Publications), ktorého súčasťou je aj projekt CONFIDENCE. V súčasnosti je v príprave špeciálne vydanie žurnálu Radioprotection (Open Access, Vol. 55: HS1), obsahujúce kľúčové výsledky projektu CONFIDENCE, ktoré bude plne dostupné v máji 2020. Jednotlivé články sú postupne publikované na web stránke žurnálu a prvý článok nájdete na adrese

 https://www.radioprotection.org/articles/radiopro/full_html/first/radiopro200010s/radiopro200010s.html.

Viac informácii o priamom zapojení stakeholderov a zvýšení ich účasti pri riadení rádiologického rizika nájdete na stránkach projektu ENGAGE (tiež súčasť projektu EJP CONCERT), ktorého kľúčovým riešiteľom za Slovensko bola VUJE, a.s. (https://www.engage-concert.eu/). Koncom mája 2020 bude v žurnále Radioprotection dostupné aj špeciálne vydanie kľúčových výsledkov projektu ENGAGE (Open Access, Vol. 55: HS2) na domovskej web stránke https://www.radioprotection.org/