Detail článku

09.06.2022 Novinky

Začala sa fragmentácia posledného z 12 parogenerátorov odstavenej JE V1 v Jaslovských Bohuniciach

Ak sa nevyskytnú nepredvídateľné udalosti splníme plán demontáže kontaminovaných veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu v 2-mesačnom predstihu.

Začala sa fragmentácia posledného z 12 parogenerátorov odstavenej JE V1 v Jaslovských Bohuniciach

Pri vstupe do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo v rokoch 2006 a 2008 odstaviť a následne do roku 2027 vyradiť dva bloky jadrovej elektrárne (JE) v Jaslovských Bohuniciach. Jednou z kľúčových častí záväzku je aj realizácia projektu D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu JE V1. „Ide o významný míľnik celého procesu bezpečného a ekonomického vyraďovania jadrových zariadení na Slovensku,“ potvrdzuje Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS, a. s. Realizuje ho Konzorcium spoločností Westinghouse – VUJE.

Unikátne komplexné riešenie vyraďovania všetkých komponentov JE typu VVER-440 sa deje spôsobom, že všetky časti primárneho okruhu sú fragmentové priamo na mieste. 

Fragmentáciu (rezanie) parogenerátorov (PG) realizuje naša spoločnosť VUJE, a. s., a v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach boli na ňu vyvinuté dva prototypy špeciálnych diaľkovo ovládaných rezacích zariadení. Na procese rezania PG sa podieľa 24 hodín denne 7 dní v týždni 20- až 30-členný tím.   

Hmotnosť jedného PG je približne 150 ton, z čoho približne 105 ton tvorí plášť a pomocné konštrukcie, takmer 30 ton teplovýmenné rúrky a asi 20 ton predstavujú kolektory. 

„Veľmi významným a dôležitým výsledkom tohto projektu je, že viac ako dve tretiny parogenerátora vieme uvoľniť do životného prostredia na druhotné spracovanie. Takto uvoľnené materiály sú z rádiologického hľadiska čisté, a preto neexistuje žiadne obmedzenia na ich ďalšie použitie,“ zdôrazňuje Matej Korec, generálny riaditeľ VUJE, a. s. 

Prvý parogenerátor sa začal fragmentovať v decembri 2019, proces fragmentácie spočíva vo viacerých krokoch. „Ako prvý je odstraňovaný plášť parogenerátora, ktorý je ďalej fragmentovaný na rozmery vhodné pre ich umiestnenie do ohradových paliet (1,2 m x 0,8 m x 0,8 m), resp. do hmotnosti 1 tony. Následne sú manipulátorom fragmentované samotné teplovýmenné rúrky parogenerátora a v závere sa pomocou pásovej píly fragmentuje kolektor parogenerátora,“  vysvetľuje Matej Zachar, vedúci projektu za VUJE, a. s.

Mimoriadne významnou súčasťou projektu je aj výskum materiálov a ich opotrebovanie počas prevádzky jadrovej elektrárne. Matej Zachar„Materiálové vzorky odoberané kolegami z parogenerátorov a iných častí primárneho okruhu sú ďalej vyhodnocované a môžu pomôcť pri zlepšovaní prevádzkových parametrov jadrových elektrární, resp. pri vývoji nových veľkých komponentov, pričom o výsledky je záujem nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.“

Počas realizácie fragmentácie dvanástich parogenerátorov sa musela spoločnosť VUJE popasovať aj s viacerými neočakávanými technickými úlohami. Všetky sa podarilo vyriešiť úspešne, a preto ak projekt nenarušia žiadne nepredvídateľné okolnosti, bude ukončený približne o dva mesiace skôr ako je definované v harmonograme. Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS, a. s., uzatvára: „To, že náš dodávateľ bol schopný dosiahnuť takýto významný výsledok, je vizitkou slovenského priemyslu a dodávateľov jadrovej energetiky.“

Reportáž TV JOJ:

Transport posledného z 12-tich parogenerátorov na pracovisko fragmentácie. 

​Zľava: Pavol Štuller, generálny riaditeľ JAVYS, a. s., a Matej Korec, generálny riaditeľ VUJE, a. s. 

​Zľava: Matej Korec, generálny riaditeľ VUJE, a. s., spolu s Matejom Zacharom, vedúcim projektu za VUJE, a. s.

Manipulátory na fragmentáciu parogenerátora vyvinuté v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.