Contact

Contact us

Please enter your name
Please note that the address entered is not in the required format: my@email.com
You have not asked us any questions

I agree to the processing of my personal data

Please read how we process your personal data and agree to it by checking the box

Contact

VUJE, a. s.

Okružná 5

918 64 Trnava

Slovak Republic

(show on map)

Phone

+421 33 599 1111

E-mail

vuje@vuje.sk

Obchodné meno spoločnosti: VUJE, a. s.
Sídlo: Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika
Typ spoločnosti: akciová spoločnosť
IČO: 31450474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
Zapísaná v: Obchodnom registri OS Trnava, odd. Sa, vložka č. 164/T
Bankové spojenie: SK51 1111 0000 0066 2250 5027
Telefón: +421 33 599 1111
E-mail: vuje@vuje.sk

Our location