Article details

27.09.2019 News

Konferencia EU Nuclear Power Plant Simulation Forum 2019 je úspešne za nami

Spoločnosť VUJE, a. s., v spolupráci s NRG Events bola organizátorom 8. ročníka medzinárodnej simulačnej konferencie s názvom „EU Nuclear Power Plant Simulation Forum“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. 9. 2019 v Bratislave a 26. 9. 2019 v Trnave. 

Konferencia EU Nuclear Power Plant Simulation Forum 2019 je úspešne za nami

V Bratislavskom Crowne Plaza sa predstavili partneri konferencie so svojimi najmodernejšími riešeniami, 3D vizualizáciami, víziami a plánmi do budúcna. Tak ako po minulé roky, tak aj tento ročník otvoril dvere budúcim spoluprácam na zaujímavých projektoch. 

VUJE, ako lokálny partner tejto konferencie, zaradilo na ďalší deň do programu exkluzívnu návštevu priestorov Školiaceho a výcvikového strediska spoločnosti. Okrem prezentácie najnovších technológií zástupcami zo spoločností VUJE, a. s., (Peter Drobný, Juraj Marec), Slovenské elektrárne (Robert Holý), Úrad jadrového dozoru SR (Viktor Szabó), vyvolala veľký záujem návšteva plnorozsahového simulátora jadrovej elektrárne, simulátora prenosovej sústavy a simulátorov distribučných sietí, vyvinutých spoločnosťou VUJE.

Účastníci si tu mohli naživo vyskúšať riešenia simulovaných situácií v teoretickej i praktickej rovine. Nemenej zaujímavá bola prezentácia virtuálnej reality spoločnosti Atos.

Odborníci a zástupcovia spoločnosti VUJE nás previedli i výcvikovým polygónom prác pod napätím, kde sme sa vďaka odbornému výkladu oboznámili s bezpečnostnými postupmi prác pri použití pomôcok zabezpečujúcich ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a rôznymi inými zaujímavosťami. 

Ukončenie konferencie sprevádzala spokojnosť všetkých zúčastnených, čo nás nesmierne teší.