Article details

03.10.2022 News

Manipulátor na zaslepovanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov ide na Ukrajinu. Podpísali sme protokol o jeho odskúšaní

Zástupcovia spoločnosti Energoatom, ktorá prevádzkuje všetky tamojšie jadrové elektrárne, tomu dali vo VUJE zelenú. Adrian Kovalyk, člen predstavenstva a riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení so svojim tímom potvrdili dodanie v dohodnutom termíne: „Zariadenie bolo odskúšané, spĺňa požiadavky, ktoré si zákazník na začiatku projektu stanovil, a môže byť transportované.“

Manipulátor na zaslepovanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov ide na Ukrajinu. Podpísali sme protokol o jeho odskúšaní

Manipulátor, slúžiaci na zaslepovanie netesných teplovýmenných rúrok v parogenerátoroch, je diaľkovo ovládaný a personál ho obsluhuje buď z reaktorovej sály alebo zo špeciálneho ovládacieho kontajnera.

Je vyrobený pre najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, Záporožskú, pre súčasné udalosti sa budú skúšky realizovať na inej jadrovej elektrárni na Ukrajine.

„Táto zákazka je pre nás aj otázkou prestíže,“ zhodnotil ročnú prácu svojej divízie Adrian Kovalyk. „Ukrajina je naša susedská krajina s takým rozvinutým počtom jadrových elektrární, ako v okolí žiadna iná krajina nemá. Z toho pohľadu je to pre nás významný zákazník, máme tam za sebou úspešnú minulosť dodávok, a veríme, že aj budúcnosť.“

Manipulátory podobného typu naša spoločnosť vyrobila a dodala okrem Ukrajiny aj do jadrových elektrární v Maďarsku a v Českej republike, na Slovensku a v Ruskej federácii.

Práca našej spoločnosti VUJE, a. s., na týchto projektoch spočíva vo výrobe na kľúč, od projektového návrhu, cez konštrukciu a výrobu, po zaškolenia personálu a uvedenie do plnej prevádzky.

Adrian Kovalyk, člen predstavenstva a riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení VUJE, a. s., podpisuje protokoly o úspešnom odskúšaní dodávaného manipulátora.

Po vyhodnotení úspešných skúšok so zástupcami Energoatomu.