Article details

26.04.2022 Our people

Na sympóziu ASTM v Prahe sme predstavili nedávno schválený európsky projekt DELISA-LTO s výskumnými cieľmi na podporu predĺženia životnosti JE

Zástupcovia oddelenia štrukturálnych analýz divízie diagnostiky JZ VUJE, a.s., vedúca oddelenia Ing. Jana Petzová, PhD. a Ing. Marek Adamech, PhD., boli súčasťou medzinárodného sympózia ASTM v Prahe zameraného na tvorbu trendových kriviek kritickej teploty krehkosti reaktorových ocelí.

Na sympóziu ASTM v Prahe sme predstavili nedávno schválený európsky projekt DELISA-LTO s výskumnými cieľmi na podporu predĺženia životnosti JE

Sympózium organizoval náš dlhoročný obchodný partner UJV Řež, a.s. pod hlavičkou medzinárodnej normalizačnej organizácie ASTM a zúčastnili sa ho poprední svetoví experti z USA, Japonska, Francúzska, Švédska, Fínska, Belgicka, Maďarska či Veľkej Británie.

Spomedzi desiatok odborných prednášok k tvorbe trendových kriviek, radiačnému krehnutiu tlakových nádob reaktorov a k aktuálnym výskumným projektom, na ňom vystúpila aj Ing. Jana Petzová, PhD, ktorá účastníkov sympózia informovala o nedávno schválenom európskom projekte DELISA-LTO a aktivitách VUJE, a.s., pri získavaní cenného materiálu z vyraďovanej JE V1.

Konzorcium okolo projektu DELISA-LTO je tvorené deviatimi európskymi partnermi s výskumnými cieľmi na podporu predĺženia životnosti JE a to v oblasti hodnotenia vplyvu dlhodobej prevádzky na zmenu vlastností konštrukčných materiálov.

Začiatok projektu je plánovaný na jún 2022.