Article details

25.02.2020 News

Odborný seminár „Optimalizácia programu prevádzkových kontrol TNR JE EBO V2 a JE EMO12”

Modra - Harmónia

Odborný seminár „Optimalizácia programu prevádzkových kontrol TNR JE EBO V2 a JE EMO12”

V dňoch 13. až 14. februára 2020 sa v Modre - Harmónii uskutočnil odborný seminár organizovaný Oddelením hodnotenia životnosti JEZ, Divízie diagnostiky JEZ, VUJE, a.s. Cieľom seminára bolo prezentovať aktivity VUJE, a.s., a  SE, a.s., v oblasti monitorovania a hodnotenia stavu tlakových nádob reaktorov jadrových elektrární prevádzkovaných na Slovensku. Taktiež zástupcovia UJV Řež, a.s. prezentovali skúsenosti s prevádzkovými kontrolami TNR jadrových elektrární v Českej republike a zástupca ŠKODA JS, a.s. predniesol stanovisko výrobcu k navrhovanej optimalizácii prevádzkových kontrol TNR JE v SR. V diskusii sa k danej téme vyjadrili aj prítomní inšpektori jadrovej bezpečnosti UJD SR, ktorí spoločne s ostatnými účastníkmi seminára ocenili prínos prednesených prezentácií, a vzájomnej odbornej diskusie.

Program seminára

Obr. 1  Rez reaktorom

Obr. 2 Stĺpový  manipulátor na NDT kontroly tlakovej nádoby reaktora zvnútra

Obr. 3  Výpočtový model hodnotenia únavovej životnosti tlakovej nádoby reaktora

Obr. 4  Výpočtový model veka reaktora s nátrubkami HRK a TK

Obr. 5  Miesta NDT kontrol tlakovej nádoby reaktora