Article details

05.06.2018 News

Osobnosťou elektroenergetiky 2018 je Peter Líška

Podpredsedu predstavenstva VUJE Trnava ocenili v jadre

Osobnosťou elektroenergetiky 2018 je Peter Líška

TATRY - Petrovi Líškovi, podpredsedovi predstavenstva VUJE Trnava, pribudlo odborné ocenenie. Na podujatí Energetika 2018 získal titul Osobnosť elektroenergetiky 2018.

Stal sa ňou za rozvoj a vedeckovýskumnú prácu v oblasti jadrovej energie pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. “Je to ocenenie od odbornej komunity elektroenergetiky a má aj takú váhu. Nie je to spoločenské, ale hlavne odborné uznanie,“ priznáva Peter Líška, riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti spoločnosti VUJE. a. s. Ocenenie mi odovzdal František Janíček, bývalý dekan fakulty elektrotechniky a informatiky a uznávaná osobnosť v oblasti.“

Peter Líška študoval na Katedre tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení STU.

Vo VUJE Trnava začal pracovať na oddelení teoreticko-experimentálneho hodnotenia prevádzky Jadrových elektrární, vykonával testy počas fyzikálneho a energetického spúšťania JE V-1 v termohydraulike. Následne skúmal tepelnú ekonomiku prevzádzky JE a dosiahnutie nominálnych tepelných výkonov reaktorov. Vedúcim oddelenia pre termohydraulické analýzy vo VUJE Trnava je od roku 1990.

V roku 1995 sa stal riaditeľom divízie jadrovej bezpečnosti a podpredsedom predstavenstva. Dozoroval dostavbu 1. a 2. bloku Mochoviec a je odborný konzultant práce VUJE pre dostavbu 3. a 4. bloku tejto jadrovej elektrárne.

Je členom Scientific and Technical Committee Eurotam, najvyššieho poradneho orgánu EC pre výskum v oblasti využívania nukleárnej energie. Slovenskú republiku reprezentuje v štruktúrach Európskej únie Set Plan v oblasti energetiky, jadrovej energetiky a energetického výskumu.