Article details

15.02.2024 Our people

Spomienka na kolegu Ing. Branislava Hatalu, PhD.

5. februára 2024 nás nečakane opustil riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti – odborník, profesionál a skvelý kolega Ing. Branislav Hatala, PhD.

Spomienka na kolegu Ing. Branislava Hatalu, PhD.

Branislav Hatala sa narodil 24. 06. 1972 v Ružomberku. Titul inžinier získal na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave v roku 1995, pričom už počas vysokoškolského štúdia sa zamestnal vo  Výskumnom ústave jadrových elektrární (vtedajší názov VUJE, a. s.).

Braňova profesijná cesta sa začala na divízii jadrovej bezpečnosti a tejto oblasti ostal verný počas celého svojho pracovného života. Prvú väčšiu skúšku ohňom zažil na konci deväťdesiatych rokov, keď ako mladý inžinier modeloval primárny okruh JE, vykonával termohydraulické analýzy a hodnotil bezpečnosť jadrovej elektrárne V1 po postupnej rekonštrukcii. S pribúdajúcimi skúsenosťami a poctivým prístupom k práci sa Braňo podieľal na riešení ďalších významných projektov – riadil zvyšovanie výkonu JE Mochovce a bol lídrom tímu, ktorý riešil Design Basis jadrových elektrární v Bohuniciach a Mochovciach.

Braňo nebol však len „inžinier“, ale aj výskumník, ktorý sa zamiloval do termomechaniky jadrového paliva. Za svoju prácu získal v roku 2004 Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku - za vývoj metodiky bezpečnostných analýz pre licencovanie paliva VVER-440, a svoju výskumnú činnosť zavŕšil získaním vedeckej hodnosti PhD. v odbore jadrová energetika v roku 2008.

Braňo bol vždy priamy, úprimný a vždy chcel, aby to, čo sa naučil, bolo prospešné všetkým. Svoje vedomosti nezištne odovzdával nielen svojim kolegom, ale aj mladým študentom STU ako vedecký vedúci bakalárskych a diplomových prác.

V roku 2012 začal Braňo realizovať ďalší veľký projekt – medzinárodný výskum a vývoj prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie. Pod jeho vedením bol v roku 2017 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“ ocenený tím pracovníkov VUJE, a. s., Cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za prínos v tejto oblasti. V ostatnom období bol aktívne zapojený do projektov nových koncepcií a pokročilých jadrových technológií. Bol reprezentantom Slovenska vo V4G4 Centre of Excellence a Generation IV International Forum.

Od roku 2018 bol riaditeľom Divízie jadrovej bezpečnosti, výskumu a vývoja vo VUJE, a. s., teda divízie, na ktorú prišiel v roku 1995 ako študent-brigádnik. S povinnosťami riaditeľa divízie sa zžil veľmi rýchlo, čoho výsledkom bolo aj úspešné spustenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce pod jeho vedením.

V jednom z poskytnutých rozhovorov Braňo povedal: „Máme tu (vo VUJE, a. s.) úžasný kolektív. Pracoval som na veľmi zaujímavých a kreatívnych projektoch. Naša činnosť je podmienená tvorivou a efektívnou spoluprácou. Nie je to práca jednotlivcov, vzhľadom na veľké spektrum požadovaných odborných činností, tímová spolupráca je nevyhnutná. Je mi cťou, že som súčasťou takého tímu odborníkov.

Braňo bol človek, ktorý vždy viac rozdával, ako bral, ktorý vedel poradiť a pomôcť. Vždy mu záležalo na tom, aby práca bola odvedená kvalitne a načas, aby značka VUJE bola uznávaná na celom svete. Bol tou súčiastkou tímu, ktorú je takmer nemožné nahradiť. Zanechal za sebou kus skvelej profesionálnej práce a v každom, kto ho poznal, aj kus úprimného človečenstva.

Braňo, kolega, kamarát, ďakujeme za všetko.