Article details

19.05.2023 News

Úrad jadrového dozoru SR oslávil 30. výročie. Za VUJE, a. s., na slávnostnej konferencii ocenil prácu inštitúcie a jeho predsedníčky Marty Žiakovej náš generálny riaditeľ Matej Korec (príhovor)

Hostiteľkou slávnostnej konferencie pri príležitosti 30. výročia založenia Úradu jadrového dozoru SR bola jej dlhoročná predsedníčka Ing. Marta Žiaková, CSc., a konala sa účasti významných hostí z oblasti jadrovej energetiky. Generálny riaditeľ a člen predstavenstva VUJE, a. s., Matej Korec ocenil historickú úlohu úradu zabezpečujúceho bezpečnosť našej krajiny a podčiarkol rešpekt a veľké spoločenské uznanie jeho predsedníčke.

Úrad jadrového dozoru SR oslávil 30. výročie. Za VUJE, a. s., na slávnostnej konferencii ocenil prácu inštitúcie a jeho predsedníčky Marty Žiakovej náš generálny riaditeľ Matej Korec (príhovor)

Vážená pani predsedníčka, vážení členovia vlády, slávnostné zhromaždenie, ctení hostia.

Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že pozvanie pani predsedníčky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a možnosť vystúpiť pred týmto auditóriom vnímam s veľkým rešpektom. Vážim si našu dlhodobú konštruktívnu spoluprácu, korektné vzťahy a otvorenú diskusiu. Rád by som sa za to z tohto miesta poďakoval. 

30 rokov, ktoré si pripomína Úrad jadrového dozoru SR nie je pre vek človeka mnoho, no pre takúto dôležitú inštitúciu riadiacu kľúčové mechanizmy jadrovej energetiky je to úctyhodná doba. Navyše ide o 30 rokov, ktoré si dovolím hodnotiť ako úspešné, a to napriek súčasným mimoriadne zložitým bezpečnostným i ekonomickým podmienkam.

Naša krajina je tak aj vďaka inštitúcii UJD veľmi bezpečná pre všetkých občanov a nejde len o moje tvrdenie, ale o väčšinové názory odborníkov podporené faktami.

Po spustení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce som si od šéfeditora kritického slovenského média Konštantína Čikovského prečítal glosu, ktorú môžem podpísať. Citujem:

„Ak ste fanúšikmi reálneho sveta, kde ešte platia nejaké rozumné pravidlá, máme tu možnosť pookriatia. A prečo sa máme tešiť? Pretože autorita Úradu jadrového dozoru Marta Žiaková nám v posledných rokoch ukázala, že aj pod najväčším tlakom, aký sa dá na Slovensku predstaviť (a tým myslím najväčšiu investíciu v histórii), môže fungovať nezávislý úrad, na ktorý si nik nedovolí, všetci ho berú (citujem) sakra vážne - a je to on, kto napokon povoľuje stláčanie gombíkov.

Neviem, či si to úplne uvedomujeme: Dnes v noci spustili novú atómovú elektráreň, a nikto z toho nie je vyplašený. Lebo na pozadí všetci politici, biznismeni, samosprávy, zamestnanci elektrární, novinári a ďalší vedia, že keď to podpísala pani Marta Žiaková, je to v poriadku.“

Vážená pani predsedníčka,

dovolím si potvrdiť, že v histórii činností Úradu jadrového dozoru a pôsobenia na medzinárodnom fóre ste si vybudovali veľký rešpekt. Verím, že tento váš vysoký kredit, kritické myslenie, vysoká odbornosť a kultúrnosť diskusií budú rovnako vnímané vždy a od každého aj v domácom prostredí, čo mi možno v niektorých obdobiach pripadalo nedostatočné zo strany predstaviteľov štátu. Z hľadiska zložitosti práce, nárokov ktoré sú na vás kladené, a celkovej zodpovednosti, ktorú musíte niesť, patríte určite k elite nášho verejného sektora. Som presvedčený, že vám za to právom patrí veľké spoločenské uznanie.

Dámy a páni,

je úplne jasné, že bez jadra to nepôjde. Bez renesancie jadrovej energetiky nie je možné plniť klimatické ciele, ktoré si Európska únia stanovuje, a zároveň splniť budúce požiadavky priemyslu. O to väčšiu dôležitosť a nezastupiteľnosť bude dnes oslavujúca inštitúcia predstavovať.

Prajem Úradu jadrového dozoru veľa zdaru, úspechov a správnych rozhodnutí. Aby sa vám darilo plniť vaše poslanie a aby ste ako spoločnosť napredovali v duchu hodnôt profesionality, odbornosti a zodpovednosti. Verím, že tak ako doteraz aj naďalej si zachováte múdru hlavu a pevnú ruku!

Na záver by som rád poďakoval všetkým spolupracovníkom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj tejto vysoko fundovanej a rešpektovanej inštitúcie.

Ďakujem za pozornosť.

Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková a generálny riaditeľ VUJE, a. s., Matej Korec na slovnostnej konferencii pri príležitosti 30, výročia inštitúcie.