Detail produktu

Špecializované meracie systémy pre elektroenergetiku

Telemetricko optická monitorovacia stanica (TOMS)
Špecializovaný monitorovací systém meria a zaznamenáva základné klimatické parametre vplývajúce na tvorbu námrazy na vedení. Okrem teploty okolia, teploty vodiča, vlhkosti vzduchu a rosného bodu, súčasne sleduje aj náklon vodiča a jeho natočenie. Systém umožňuje vyhotoviť reálny obrázok vodiča prípadne časozberné snímkovanie. Meranie je autonómne a výsledky sú zasielané na server umožňujúci ich jednoduché prezeranie. V prípade splnenia nastavených podmienok, systém odošle krátku textovú správu (SMS) obsahujúcu všetky namerané hodnoty. Monitorovaciu stanicu je možné umiestniť na zemniace lano alebo na fázový vodič.

Eliminátor kondenzácie vlhkosti vzduchu (EKW-10)
Systém je využiteľný v prípadoch kde je potrebné zabrániť kondenzácii vodných pár vzduchu na technologickom zariadení, alebo na miestach, kde je potrebné udržiavať teplotu v nastavenom rozsahu. Obidve funkcie je možné nezávisle nastaviť. Inteligentný algoritmus spínania vykurovacieho telesa zabezpečuje maximálnu úsporu elektrickej energie. Stavy zariadenia sú indikované prostredníctvom farebných LED. Súčasťou prístroja je aj štandardná sériová linka typu RS232, prostredníctvom ktorej je možné priebežne monitorovať teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu a rosný bod, a podľa potreby nastavovať optimálnu konfiguráciu. Zariadenie obsahuje vlastnú pamäť pre archiváciu údajov, na základe ktorej je možné určiť celkovú spotrebu elektrickej energie a účinnosť regulácie.

Tlmiace zariadenie ferorezonancií (TZF)
Zariadenie je určené na tlmenie ferorezonancií, ktoré vznikajú hlavne pri vypínaní prístrojových transformátorov napätia (PTN). Činnosť zariadenia spočíva v postupnom zväčšovaní hodnoty zaťažovacieho odporu pripojeného na sekundárne vinutie PTN pri vzniku ferorezonancie. Prístroj nepretržite sleduje sekundárne napätie PTN a v prípade prekročenia nastavenej hodnoty, pripája k sekundárnemu vinutiu PTN malý plynule regulovateľný odpor. Veľkosť odporu sa po každej perióde napätia plynulo zvyšuje až do úplného rozpojenia. Systém obsahuje logiku pre úspešné utlmenie ferorezonancie.