Detail článku

14.02.2022 Novinky

Matej Korec: Sme lídrom na Slovensku, rešpektovaným partnerom v Európe, a máme smelé plány. Príhovor generálneho riaditeľa ku 45. výročiu VUJE

Patríme medzi najstabilnejšie spoločnosti slovenského priemyslu. Dnes oslavujeme 45 rokov a 45 dní od svojho vzniku.

Matej Korec: Sme lídrom na Slovensku, rešpektovaným partnerom v Európe, a máme smelé plány. Príhovor generálneho riaditeľa ku 45. výročiu VUJE

Milí kolegovia,

pri významných udalostiach a výročiach si pripomíname zvyčajne všetky dôležité momenty, ktoré viedli k ich vzniku. Všetko to, čo okolo nás existuje a čo má na nás vplyv je tu z dvoch dôvodov: preto, že sme niečo urobili, a občas tiež preto, že sme niečo neurobili. My si môžeme dnes, keď si pripomíname 45. výročie vzniku našej spoločnosti, s hrdosťou povedať, že sotva nájdeme niečo, čo sme chceli a neurobili. Dobre vieme, že úspech prichádza vtedy, keď sa spoja vízia, vytrvalosť, úsilie a odbornosť v kvalitnom tvorivom prostredí. Odvážne ciele potrebujú odvážnych ľudí, vizionárov so schopnosťou dať ostatným v tíme rovnakú dávku odhodlania a nadšenia. Schopnosť konať logicky nás vie dostať z miesta A do miesta B, ale až predstavivosť a odhodlanie nás vedia dostať tam, kam len budeme chcieť.

To je aj príbeh našej spoločnosti, ktorá by bez jasnej vízie otcov zakladateľov a mimoriadne kvalitného odborného potenciálu nedospela až sem. Preto aj dnes staviame na vysokej technickej odbornosti i pracovitosti so zreteľom na stabilné základy z minulosti, ako ich položil spoločne s jeho najbližšími kolegami môj otec Ján Korec. 

Bol to muž mimoriadnych vlastností, jeho pevná vôľa a  sebadisciplína boli vzorom pre všetkých kolegov. Tajomstvo jeho úspechu nespočívalo v robení toho, čo sa mu vždy páčilo, ale našiel zaľúbenie v  tom, čo robil. Zanechal nezmazateľnú stopu v rozvoji energetiky Slovenska a nezabudnuteľný je aj jeho ľudský rozmer.

Vďaka nemu a  aj vďaka jeho blízkym kolegom spoluzakladateľom sa podarilo položiť pevné základy našej spoločnosti VUJE v jej novodobej histórií, v čase, keď sa transformovala z  výskumnej organizácie na projektovú a inžiniersku spoločnosť. Generácia zakladateľov spoločnosti bola a je charakteristická svojou zanietenosťou, odhodlaním a vytrvalosťou. Vďaka týmto vlastnostiam sa podarilo úspešne čeliť novým veľkým výzvam. 

Jednou z  najväčších bola nepochybne realizácia projektu postupnej rekonštrukcie jadrovej elektrárne V1, kde spoločnosť VUJE bola generálnym dodávateľom.

Nová doba prináša nové fenomény, nové technológie, nové nároky a nové odvetvia, ktoré už dnes postupne menia spôsob, akým denne fungujeme v pracovnej ako aj v súkromnej sfére. Snažíme sa udržiavať krok s novými trendami, je nevyhnutné učiť sa a byť schopní adaptovať sa na zmeny a mať kritické myslenie.

Ľudský potenciál je rozhodujúci v každom stupni rastu alebo úpadku spoločnosti. Naša spoločnosť je založená výlučne na ľudskom kapitále, preto venujeme veľa pozornosti tomu, aby sme zveľaďovali tieto naše najcennejšie aktíva. Je dôležite si udržať odbornú spôsobilosť a  zabezpečiť kontinuitu v našich zručnostiach a  kompetenciách. Postupná generačná výmena a  investovanie do mladých a  kvalitných ľudí je permanentná dlhodobá úloha. Investícia do vzdelania prináša najvyšší výnos. Dnešný svet si vyžaduje, aby ľudia boli univerzálnejší a flexibilnejší - schopní pracovať na viacerých rôznych veciach v neustále sa meniacom prostredí. Snažíme sa, aby ľudia videli veci v  súvislostiach a  zapojili sa do diania budúcnosti firmy.

Ak chceme byť úspešní v budúcnosti, budeme musieť výraznejším spôsobom vstúpiť na svetové trhy a získať významné kontrakty za hranicami Slovenska. Zachovať a rozvíjať náš core-biznis ako napríklad vyraďovanie, nakladanie s  odpadmi, technická podpora pre prevádzkovateľa jadrových elektrárni ako aj služby a dodávky pre prenosovú a distribučnú sústavu. Okrem toho však musíme mať otvorenú myseľ a rozvíjať nové aktivity v našom, ale aj v príbuzných odvetviach. 

Inými slovami, spoločnosť VUJE vidím o 10 rokov ako spoločnosť, ktorá sa okrem svojich štandardných činností naplno venuje témam ako modulárne reaktory, mikro-reaktory, reaktory štvrtej generácie, elektromobilita, vodík, letecká diagnostika alebo umelá inteligencia v  oblasti diagnostiky a ďalej.

Máme za sebou štyridsaťpäť rokov neustálej náročnej práce a pred sebou máme cestu, ktorú si musíme sami vyšliapať. Vieme, že budú na nej prekážky, ale tie sme aj v minulosti dokázali zdolať, a to v podmienkach, ktoré nie vždy boli priaznivé. Nečakajme na zázraky, veď všetka naša doterajšia práca je už zázrak sám. Naše zručnosti a vedomosti rastú skúsenosťami. 

Pri tomto našom výročí chcem preto pripomenúť, že ak máme byť i naďalej úspešní, musíme byť pripútaní k tejto ceste pred nami. Je to napokon naša voľba a odkaz zakladateľov našej spoločnosti, i krédo môjho otca Jána Korca: Byť pripravení čeliť novým a  veľkým výzvam. 

Verme, že ich bude ešte veľa a obohatia nás aj v budúcnosti.

Matej Korec, generálny riaditeľ VUJE, a.s.

 

 

Výraznú osobnosť nášho zakladateľa, od roku 1993 predsedu predstavenstva aj generálneho riaditeľa Jána Korca si pripomeňme jeho príhovorom k jednej z najväčších výziev Výskumného ústavu jadrových elekrární (dnes VUJE), ktorou bola nepochybne realizácia projektu postupnej rekonštrukcie jadrovej elektrárne V1 aj TU