Detail článku

28.04.2023 Naši ľudia

Na konferencii v Južnej Kórei bol náš kolega Marek Adamech z oddelenia štrukturálnych analýz ocenený za vynikajúcu prezentáciu. V 12 technických sekciách odznelo viac ako 300 odborných príspevkov

Koncom apríla sa v juhokórejskom meste Gyeongju konala medzinárodná konferencia ICAPP23 - International Congress on Advances in Nuclear Power Plants - pojednávajúca aktuálne otázky a pokrok v jadrovej energetike, na ktorej sa ako jediný zástupca zo Slovenska zúčastnil Ing. Marek Adamech, PhD. z Oddelenia štrukturálnych analýz Divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení VUJE, a. s.

Na konferencii v Južnej Kórei bol náš kolega Marek Adamech z oddelenia štrukturálnych analýz ocenený za vynikajúcu prezentáciu. V 12 technických sekciách odznelo viac ako 300 odborných príspevkov

Na kongrese sa stretlo 600 registrovaných hostí z 27 krajín sveta a v 12 technických sekciách bolo spolu prezentovaných viac ako 300 odborných príspevkov. Jedným z nich bol aj článok nášho kolegu s názvom 'Utilization of Small Puch Test Method for Mechanical Properties Evaluation of Reactor Pressure Vessel Material for Mochovce NPP' o implementovaní Small Punch Test vzoriek do programov overovacích vzoriek na tlakových nádobách reaktora JE EMO pre Slovenské elektrárne.

Vďaka veľmi malým vzorkám predstavuje táto metóda veľmi efektívny spôsob ako monitorovať a vyhodnocovať zmeny mechanických vlastností materiálov tlakovej nádoby reaktora pre spoľahlivú prevádzku TNR počas celej jej životnosti, aj v prípade nedostatku originálneho materiálu. Tieto vzorky sú spolu s ďalšími štandardizovanými typmi vzoriek umiestnené v špeciálnych kapsulách, ktoré sú súčasťou ožarovacieho reťazca v ožarovacích kanáloch reaktora. Vzorky sú následne vo vopred stanovených expozičných intervaloch vyberané, v laboratóriách II. kategórie VUJE v Jaslovských Bohuniciach odskúšané, a napokon vyhodnotené. Výsledky slúžia operátorovi JE a Úradu jadrového dozoru SR k stanovovaniu trendov životnosti a  aktuálneho stavu TNR.

Tento príspevok bol programovou komisiou konferencie ohodnotený cenou Best Paper Award za vynikajúcu prezentáciu v technickej sekcii T12 Advanced analysis a odmenený vecnou a finančnou cenou.

Spoluautormi odborného textu sú Ing. Jana Petzová, PhD., a Ing. Dávid Slnek.

„Napriek tomu, že som si na tvorbe príspevku a prezentácii samotnej dal záležať, nad možnosťou získať nejaké ocenenie som vôbec nerozmýšľal. O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď na záverečnom ceremoniáli zaznelo moje meno,“ hovorí náš úspešný kolega Marek Adamech. „Toto ocenenie však v žiadnom prípade nepatrí iba mne," dodáva, "ale všetkým kolegom na Oddelenia štrukturálnych analýz Divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení pod vedením Ing. Jany Petzovej, PhD., ktorým ďakujem za vynikajúcu a tvorivú spoluprácu. Veľmi si cením, že naša spoločnosť umožňuje mne a ostatným kolegom prezentovať výsledky našej spoločnej práce na medzinárodných fórach a tým potvrdzovať naše dobré meno vo svete. Všetkým kolegom prajem veľa podobných úspechov.“

Víťazný Marek Adamech z VUJE, a. s., na ICAPP 2023.